Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2019

Zorg over onvoldoende kwaliteit en klachtenafhandeling Publiek Vervoer

Onze zorg geuit over dat de klachtenafhandeling en de kwaliteit van het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer niet op orde is. Daarnaast is er sprake van een slechte financiële situatie, een flink tekort van 8 ton op de begroting.  D66 heeft daarom in de vergadering van 4 juli het initiatief genomen voor het indienen van een amendement met het voorstel wel een zienswijze in te dienen (college wilde dit niet doen) zodat dit de Raad de mogelijkheid biedt om zijn zorgen te uiten over de huidige situatie en het verzoek om een verbeterplan op te stellen,  met daarbij dat we elk kwartaal geïnformeerd willen worden door het Bestuur van Publiek Vervoer over de resultaten van de uitvoering.

Het amendement werd gesteund door merendeel van de overige politieke partijen