Steun ons en help Nederland vooruit

Voortgang Collegevorming

19 maart

Verkiezingsuitslagen: D66 Assen gaat van 4 naar 5 zetels

Klik hier voor de gehele uitslag.

27 maart

Installatie van de nieuwe Gemeenteraad. Op deze avond werd ook het duidingsdebat gehouden. Uitkomst van dit duidingsdebat is dat er brede steun is om twee informateurs te benoemen. Één informateur namens de grootste partij, PvdA, en één informateur  namens de winnaars D66 en ChristenUnie (beide 5 zetels).

8 april

De informateurs voor de collegevorming in Assen, Willem Smink (PvdA) en Pieter Smit (D66) adviseren hun opdrachtgevers (PvdA, D66 en ChristenUnie, wat zij de “kerncoalitie” noemen) formatiegesprekken te starten met de SP-fractie. Daarvoor is in een tweetal gesprekken voldoende basis gebleken.

Tijdens de informatieronde heeft een meerderheid van de gemeenteraadsfracties aangegeven deze keuze ook als eerste te onderzoeken, dit mede gelet op de verkiezingsuitslag.

10 april

De informateurs hebben tijdens de openbare raadsvergadering van 10 april hun advies nader toegelicht.
Vanaf 14 april worden coalitiebesprekingen tussen PvdA, D66, ChristenUnie en SP gehouden.

Namens D66 nemen Maurice Hoogeveen en Inge Eshuis deel aan de coalitie-onderhandelingen.

23 april

Ochtend:

De besprekingen tussen de fracties van PvdA, D66, ChristenUnie en SP over de vorming van een nieuwe college van B en W zijn op 23 april in de ochtend afgebroken.

Aanleiding daarvoor is een inhoudelijk verschil van mening tussen de kerncoalitie van PvdA, D66 en ChristenUnie enerzijds en de SP anderzijds over de voorbereiding en aansturing van de decentralisaties (zorg, armoede en participatiebeleid). De kerncoalitie beraadt zich nu over het vervolg.

Avond:

Op 23 april is door de kerncoalitie (PvdA, D66, ChristenUnie) ’s avonds een verkennend gesprek gevoerd met de fractie van PLOP. Alle partijen komen tot de conclusie dat er voldoende basis en vertrouwen is om deze besprekingen binnenkort een vervolg te geven om te komen tot een goed programma en een stabiel college voor deze stad.

25 april

Bericht van Inge Eshuis (naast Maurice Hoogeveen een van onze twee onderhandelaars) :

Vanmiddag coalitiebespreking gehad. Weer wat stappen gemaakt. #visie 
#stadsbestuur #inbrengAllePartijen #mooiProces
— inge eshuis (@IngeEshuis) 25 april 2014
 
26 april 

Het bestuur van D66 Assen schrijft een Algemene Ledenvergadering uit voor 30 april, om de leden bij te praten en de resultaten van de coalitieonderhandelingen tot op heden te bespreken.

28 april 

De fractie van D66 Assen komt 28 april bijeen om de voortgang van de coalitie-onderhandelingen (en de conceptteksten) te bespreken.

29 april

Vandaag is door de onderhandelaars van PvdA, D66, ChristenUnie en Stadspartij Plop weer gewerkt aan de verdere concepttekst van een coalitieprogramma in wording. In de middag is overeenstemming bereikt over het conceptprogramma. Komende dagen hebben de partijen PvdA, D66, ChristenUnie en Stadspartij Plop gelegenheid het conceptprogramma aan de achterban te presenteren.

Hieropvolgend zullen de raadsleden van Gemeenteraad Assen het collegeprogramma ter beschikking krijgen.

8 mei is het beoogde datum om het collegeprogramma in de gemeenteraad te bespreken en zal de installatie van een nieuw college van B&W plaatsvinden.

Inge Eshuis (samen met Maurice Hoogeveen onderhandelaar namens D66 Assen) hierover:

#coalitieoverleg We zijn eruit! Programma in concept is klaar, 
nog wat afwerkingen. En nu vooruit!
— inge eshuis (@IngeEshuis) 29 april 2014

 

2 Mei

Op  2 mei om 17.30 uur geven PvdA, D66, ChristenUnie en PLOP een persconferentie in het gemeentehuis van Assen. Het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling van de wethouders worden gepresenteerd.  

3 mei

De onderhandelaars van D66 Assen brengen namens de fractie verslag uit van de onderhandelingen:
D66 zet vertrouwen van kiezers om in collegeakkoorden“.

8 mei

Asser wethouders voor collegeperiode 2014-2018 geïnstalleerd

In de raadsvergadering van 8 mei 2014 is na het debat over het bestuursprogramma (college-akkoord) 2014-2018 het nieuwe college van PvdA, D66, ChristenUnie en Stadspartij Plop geïnstalleerd.

D66 Assen feliciteert Harmke Vlieg-Kempe (ChristenUnie), Albert Smit (PvdA), Ruud Wiersema (Stadspartij Plop) en onze eigen wethouder Maurice Hoogeveen met de benoeming als wethouder en wenst dit college veel succes in de komende periode!

Daarmee ronden we ons chronologische verslag van de coalitievorming af.

Laatst gewijzigd op 9 mei 2014