Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 april 2014

Voortgang Collegevorming (update 24 april)

In de avond van 23 april is door de kerncoalitie (PvdA, D66, ChristenUnie) ‘s avonds een verkennend gesprek gevoerd met de fractie van PLOP.

Alle partijen komen tot de conclusie dat er voldoende basis en vertrouwen is om deze besprekingen binnenkort een vervolg te geven om te komen tot een goed programma en een stabiel college voor deze stad.

U kunt hier een verslag vinden van de chronologische voortgang van het coalitieproces.