Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 februari 2020

afschaffen verhuurdersheffing

D66 Assen deelde op 13 februari met GroenLinks, SP,Stadspartij Plop een motie in om bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk betalen over de WOZ waarde van sociale huurwoningen. Door deze heffing kunnen de corporaties minder investeren in nieuwbouw, in verduurzaming van haar bezit,  het betaalbaar houden van de huurprijzen en door de heffing kunnen de corporaties ook minder bijdragen in de leefbaarheid. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing komt bij de woningcorporatie in onze stad nog meer financiële ruimte om te investeren in haar woningbezit en de woonomgeving.  Dit draagt bij in goed en aantrekkelijk wonen in Assen.