Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorgen voor jezelf en anderen

De komende jaren zullen er veel nieuwe verantwoordelijkheden op de gemeente af komen. De overheveling van taken op het terrein van de langdurige zorg, Jeugdzorg én participatie van het Rijk en provincies naar de gemeenten, wordt een grote uitdaging. Daarbij is het streven van D66 Assen erop gericht om niemand buiten de boot te laten vallen.

Eigen kracht waar het kan! Bescherming waar het moet.