Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Vernieuwende stad

Nederland verkeert in recessie en ook in de gemeente Assen zijn de gevolgen van de crisis merkbaar. De leegstand van winkels, kantoren en bedrijfsruimten ligt cijfermatig nog onder het landelijk gemiddelde maar neemt gestaag toe. D66 Assen vindt dat de gemeente nadrukkelijk het voortouw moet blijven nemen bij het omkeren van deze trend. Door herstructurering en herverkaveling, en door het nemen van verdere concrete maatregelen.

Voor D66 Assen heeft werk een hoge prioriteit.