Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onze wijken en dorpen

De woonomgeving is van groot belang voor de leefbaarheid. Met de afnemende budgetten van de gemeente vindt D66 Assen het van groot belang om de kwaliteit van de openbare ruimte in de woonwijken op peil te houden. Daarnaast moet voldoende sociale infrastructuur aanwezig zijn om inwoners mee te kunnen laten doen aan de samenleving.

Betrokkenheid leidt tot verantwoordelijkheid, en uiteindelijk tot participatie.