Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

Zorg en welzijn zijn niet meer de verantwoordelijkheid van de overheid, maar in de eerste plaats van de mensen zelf. Gemeenten hebben de afgelopen jaren de zorgtaken van de Rijksoverheid overgenomen en moeten deze voor een lager budget uitvoeren. D66 Assen wil dat deze taken zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Doordat de gemeente dichtbij de inwoners staat kan er betere zorg op maat worden geleverd. De levenskwaliteit van mensen die op zorg en welzijn zijn aangewezen kan worden verbeterd door betrokken zorgverleners voor maatwerk te laten zorgen. Daarbij is het belangrijk dat wij ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid, kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen.

Centraal staat de vraag wat iemand echt nodig heeft en wat iemand uit de naaste omgeving kan bieden. Wat er overblijft kan worden opgepakt door de professionals met als resultaat dat uiteindelijk iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Voor de gemeente is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er goed geluisterd wordt naar onze inwoners om hun behoeften te koppelen aan het beschikbare aanbod. Waarbij de gemeente vanuit haar rol vooral faciliteert en de beschikbare middelen goed inzet. Voor de toekomst wil D66 Assen ook kijken naar de mogelijkheden om de bekostiging meer persoonsvolgend (het budget volgt de patiënt in plaats van dat de patiënt het budget volgt) te maken. Het persoonsgebonden budget (PGB) zien wij als gelijkwaardig alternatief voor zorg in natura.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018