Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en leef samen

Samen staan we sterk! Dat wil zeggen samen leven én samenleven. D66 Assen wil dit bereiken door Assen levendig te houden. Assen moet een stad zijn voor iedereen. Ongeacht leeftijd, opleiding, werk, afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuigingen of andere verschillen. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet en inwoners zich verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is vanzelfsprekend en interesse in de ander leidt tot een samenleving met meer begrip. D66 Assen wil dat verenigingen en scholen deze gedachte uitdragen.
Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet deze zorg krijgen. D66 Assen vindt maatwerk, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belangrijk. Vertrouwen op de kwaliteit van de professional en oordelend vermogen van de inwoner van Assen is daarbij vanzelfsprekend.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018