Steun ons en help Nederland vooruit

Concreet, wat wil D66 Assen?

 • We willen ontschotting van budgetten om te komen tot effectieve samenwerking.
 • We willen mensen zelf de zorg laten kiezen die ze nodig hebben. Dit kan zowel in zorg in natura als PGB.
 • D66 wil integrale samenwerking van zorg, vrijwilligersorganisaties, Werkplein Drentse Aa (WPDA) en GKB schuldhulpverlening.
 • We willen lokale welzijnsaanbieders die maatwerk leveren.
 • D66 wil meer innovatie in de zorg.
  In de aanbestedingen vragen we aan zorgaanbieders wat zij de afgelopen jaren hebben gedaan om de zorg te verbeteren.
 • We willen nieuwe manieren van werken na twee jaar evalueren om na te gaan wat wel en wat niet werkt.
  We kijken daarbij ook naar de ervaringen van andere gemeenten binnen en buiten de regio.
 • Geef voldoende aandacht aan de zorg en welzijn in de wijk.
  Leg verbindingen zodat de samenwerking tussen professionals en bewoners in de wijk verbetert.
 • Kijk en denk in oplossingen en mogelijkheden.
  Professionals, ouders en het kind kunnen in een wederkerige relatie beter preventief te werk gaan dan ambtenaren. Praat daarbij zoveel mogelijk met het kind en niet over het kind.
 • D66 Assen stelt een evaluatie voor van de transitie in de zorg. Doen we de dingen die we moeten doen en doen we ze goed?

Laatst gewijzigd op 22 november 2018