Steun ons en help Nederland vooruit

Concreet, wat wil D66 Assen?

Leven in Assen:

 • We zetten stevig in op ontwikkelingen in de toeristische recreatieve zone rond het TT-circuit.
  Denk daarbij aan projecten zoals IJscomplex Drenthe, OutleTT en de TT Hall.
 • Betrekken van sportverenigingen bij ontwikkelen visie en beleid
  We nodigen sportverenigingen uit om samen een visie te ontwikkelen voor sport- en sportaccommodatiebeleid.
 • We bevorderen het sporten in de openbare ruimte door bij de inrichting van gebieden rekening te houden met zelfstandige sporters. Zelfstandig sporten kan in parken, in het bos, in speeltuinen en op schoolpleinen.
  Dit doen we door bij de inrichting van gebieden rekening te houden met zelfstandige sporters. Zelfstandig sporten kan in parken, in het bos, in speeltuinen en op schoolpleinen.
 • Het realiseren van een poppodium door en voor de jeugd.
 • We willen het TT-circuit benutten voor het promoten van duurzame en innovatieve vernieuwingen.
  Denk bijvoorbeeld aan solar races of de Formule E.
 • Andere initiatieven tijdig herkennen, faciliteren en indien nodig ondersteunen.
  Denk hierbij aan initiatieven zoals Kunst aan de Vaart

Werken in Assen:

 • We willen blijvend investeren in de aantrekkelijkheid van de binnenstad.
  Samen met ondermeer de vastgoedeigenaren en ondernemers.
 • Daarbij willen we gebruik maken van stedelijke herverkaveling en functiemenging
 • We willen het Ondernemersfonds continueren.
 • Geef ondernemerschap de ruimte.
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afschaffen van onnodige regels.
 • We willen de Asserpas verder ontwikkelen
 • We ondersteunen sectoren met potentie door verbindingen te leggen en kansen te bieden.
  Denk hierbij aan de ICT-sector.
 • We willen dat er ruimte is voor een tweede coffeeshop.
  Door concurrentie kan de kwaliteit worden geborgd.
 • Groningen Airport Eelde is de verantwoordelijkheid van de provincies.
  Wij streven naar het zo snel mogelijk afstoten van de aandelen.

Wonen in Assen:

 • Initiatieven voor de nieuwe woningen in de binnenstad krijgen met voorrang ruimte.
  Dit maakt de binnenstad versneld aantrekkelijk.
 • De mogelijkheden voor ouderen die langer thuis blijven wonen zo goed mogelijk faciliteren.
 • D66 streeft naar een gevarieerd woningaanbod.
 • We willen dat stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit weer voldoende aandacht krijgt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018