Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgelegenheid

Voor D66 Assen heeft werk een hoge prioriteit. Arbeidsparticipatie is goed voor het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde en stelt mensen in staat om zelf de regie te nemen over de inrichting van hun leven. Onderwijs en economie spelen daarbij een sleutelrol.

D66 Assen is een voorstander van regionale samenwerking tussen gemeenten om mensen beter en sneller aan werk te helpen.
D66 Assen wil graag dat de gemeente Assen maatwerk biedt in het begeleiden naar werk. De verantwoordelijkheid om werk te vinden ligt bij onze inwoners. Als daar hulp en ondersteuning bij nodig is, dan heeft de gemeente daarin een rol. Daarbij staat de gedachte centraal dat meedoen in de samenleving erg belangrijk is.

D66 Assen is daarom van mening dat de gemeente een tegenprestatie mag vragen van inwoners die een uitkering ontvangen. Waarbij het essentieel is dat rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie. Niet de regels zijn leidend, maar de persoonlijke omstandigheden.

Voor kwetsbare inwoners is het van belang dat er een sluitende aanpak is om ze in hun ontwikkeling te begeleiden. Voor jongeren is begeleiding bij het halen van een startkwali catie en werkervaring van belang. Daarom zijn wij voorstander van het voortzetten van begeleiding en ondersteuning van jongeren. Op dit moment wordt dit onder noemer van Navigator alleen nog ingezet binnen het speciaal onderwijs.

D66 Assen wil de Navigator-methode graag inzetten voor alle kwetsbare jongeren. Waarbij de rol van “Assen voor Assen” kan zorgen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit in de vorm van stage, werkervaringsplaats of werk/leerplek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018