Steun ons en help Nederland vooruit

Werken en wonen

Assen is stad als een stad met kennis, banen en perspectief, met name in de zorg. Het moet zowel voor nieuwe inwoners als voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk zijn om zich in Assen te vestigen. Een goede bereikbaarheid is daarvoor van groot belang.

We kunnen de aantrekkelijkheid van Assen als vestigingsplaats ook vergroten met voorzieningen voor snel dataverkeer en nieuwe media, zowel voor woningen als bedrijfspanden.

Ook het binden van de middengroepen en gezinnen met kinderen aan onze stad zijn een belangrijke pijler voor de leefbaarheid. Daartoe dient Assen woningen en voorzieningen specifiek voor deze groepen te realiseren. Daarnaast moet er voldoende aanbod van woningen in de sociale sector en voor ouderen en zorgbehoevenden zijn. D66 Assen streeft naar een gevarieerd woningvoorraad en duurzame woningen.

Het thema leefbaarheid gaat niet alleen over nu, maar zeker ook over de toekomst. D66 Assen staat daarom voor een letterlijk en figuurlijk groen Assen. Letterlijk, omdat wij ons sterk willen maken voor natuurontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit van de bestaande natuur. Figuurlijk, omdat D66 Assen de ecologische voetprint van de gemeente en haar inwoners wil verkleinen.

D66 Assen vindt het belangrijk dat Assen een stad is waar je je overal veilig voelt. Het aantal geweldsdelicten in Assen is de laatste jaren afgenomen, maar dit heeft niet in iedere wijk geleid tot een groter gevoel van veiligheid. Voor D66 Assen is dit een blijvend punt van zorg en aandacht. Inwoners van Assen moeten kunnen zijn wie ze zijn. Discriminatie vanwege afkomst, overtuiging, seksuele geaardheid of gender accepteren wij daarom niet. Het waarborgen en respecteren van privacy is voor D66 Assen van groot belang. Bij vraagstukken over veiligheid zal D66 Assen dit uitgangspunt altijd meenemen en afwegen in de besluitvorming.

Werken vindt steeds minder plaats op de traditionele werklocaties. Steeds meer treedt menging van functies op. Dat vraagt om flexibele regelgeving. De Omgevingswet biedt daar kansen voor en wij daar dan ook vol op in. De binnenstad, de Havenkade en het stationsgebied zijn bij uitstek de gebieden waar we dit kunnen faciliteren.

Omdat de vraag naar kantoren afneemt, kunnen we vrijkomende kantoorlocaties gebruiken voor andere functies. Ook leegstaande winkelpanden komen hiervoor in aanmerking. Tenslotte zullen we terughoudend moeten zijn met het ontwikkelen van nieuwe grootschalige bedrijventerreinen. In plaats van uitgifte van gronden aan de rand van de stad, zien wij meer kansen in herkaveling, transformatie en herontwikkeling van bestaande bouw.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018