Steun ons en help Nederland vooruit

Voorbeeld in Assen

Een voorbeeld van een domeinoverstijgende samenwerking op gebied van zorg is de Werkwereld.
Een gebouw van de gemeente dat onderdak biedt aan een ICT dagbesteding, Humanitas, buurtteam Vaart Welzijn, buurtteam Icare, Begeleid wonen, Ambulant team Leger des Heils, Educatieve dagbesteding, de Voedselbank en dagbesteding op gebied van horeca en detailhandel.

Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld om de buurt te verbeteren. Er ontstaat daardoor een laagdrempelige toegang waarbij korte lijnen zorgen voor passende hulp die snel kan worden geleverd.
De gemeente ondersteunt en faciliteert dit project.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018