Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte bieden aan initiatieven in de wijk

De gemeente moet ruimte en vertrouwen bieden aan initiatieven en daarbij ook zelf durven te experimenten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Mede dankzij D66 Assen heeft dit al vorm gekregen in de vorm van Stichting Stila (Stichting Leefbaarheid Assen).

Bij planvorming worden altijd inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen betrokken. Alleen op deze manier kan betrokkenheid en participatie van inwoners van Assen vorm krijgen.
D66 Assen kiest ervoor om zoveel mogelijk in de wijk te vergaderen en zichtbaar te zijn. Om op deze wijze aansluiting te houden bij wat er leeft in de wijken en buurten.

Daarnaast willen wij dat wethouders wijkgericht werken en in gesprek zijn en blijven met onze inwoners. Bestuurlijke vernieuwing moet een verantwoordelijkheid worden van alle collegeleden en de raad. De nieuwe Omgevingswet biedt op dit punt bijvoorbeeld mogelijkheden. Hoewel deze wet pas in 2021 van kracht wordt, kunnen wij nu al de gesprekken met bewoners aangaan en de verbinding met de samenleving zoeken. D66 Assen zet nu al sterk in op deze procesmatige kant van de Omgevingswet. Wij staan dan ook voor meer samen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018