Steun ons en help Nederland vooruit

Concreet, wat wil D66 Assen?

 • Het creëren van een veilige plek voor en door jongeren op het voortgezet onderwijs.
 • We willen een betere samenwerking tussen de gemeente, werkgevers en onderwijs in de gemeente.
 • We willen een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren.
 • D66 wil aandacht voor laaggeletterdheid en digitale ontwikkeling om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.
 • De jongerenraad blijft betrokken bij de besluitvorming van de raad op de onderwerpen onderwijs, werk en zorg voor jongeren (sociaal domein).
 • We willen regionale samenwerking bevorderen tussen gemeentes om mensen sneller aan het werk te krijgen.
  Sluit daarbij aan bij de kwaliteiten die men al heeft en activeer de uitkeringsgerechtigde om deel te nemen aan samenleving.
 • D66 Assen zet zich in om de in Assen wonende asielzoekers vanaf dag één de Nederlandse taal te leren.
  Mede door gebruik te maken van de omgeving waarin de asielzoeker woont. Iedereen doet mee: vrijwillig, betaald of in opleiding.
 • Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een plek in onze samenleving.
 • Laat mensen vrijwilligerswerk oppakken dat bij ze past en geef ze de waardering die daarbij past.
 • Zie vrijwilligerswerk als kennismaking met, of opstap naar, betaald werk.
 • Kinderen die in armoede opgroeien verdienen extra aandacht
 • We willen de jeugdwerkloosheid bestrijden door samen met onderwijsinstellingen te werken aan een betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt.
 • Streef als gemeentelijke organisatie naar een representatieve afspiegeling van de samenleving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018