Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs maken we samen

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de Alles in 1-scholen, waarbij de kinderopvang en het basisonderwijs zijn samengegaan (integrale kindcentra). Deze kindcentra worden nu vormgegeven en daar zijn we trots op.
D66 Assen heeft in de afgelopen jaren de huisvestiging van scholen toekomstbestendig gemaakt.

Nu wil D66 Assen zich graag hard maken voor de samenwerkingen binnen en buiten het onderwijs. Het is van belang dat onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid goed met elkaar samenwerken om in de snel veranderende samenleving de aansluitingen te behouden.

Het voortgezet onderwijs is meer dan alleen een plek om onderwijs te volgen.
De afgelopen jaren is binnen het voortgezet onderwijs een plek voor jongeren gerealiseerd (SWAG) waar ze laagdrempelig kunnen samenkomen, bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren. Daarnaast is het een plek om vragen te stellen en heeft de professional de gelegenheid om het gesprek aan te gaan met jongeren binnen de school. Wanneer zorg nodig is, dan wordt deze zorg aangeboden en binnen de school georganiseerd.
Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ’21-eeuwse vaardigheden’ als creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs.
Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. Scholen moeten hierin ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen. Daarmee kunnen leraren zich ontwikkelen en les geven in deze nieuwe vaardigheden.
Wat D66 betreft moet de gemeente het initiatief nemen om op elke Assense basisschool kinderen met programmeren in aanraking te laten komen.

Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018