Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg

In de afgelopen jaren is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. Vanaf 2015 kunnen ouders en kinderen bij de gemeente terecht voor ondersteuning en zorg. Uiteraard mag deze kwetsbare doelgroep geen last hebben van die verandering. De afgelopen tijd is het aantal jongeren met zwaardere problematiek toegenomen. Wat hier de reden van is wordt onderzocht. Maar dit vraagt wel van de gemeente om proactief te handelen.

D66 Assen is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg naar gemeenten.
Omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden georganiseerd en het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en werk tot stand te brengen.

Ook jeugdzorg kan gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp kunnen uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. D66 Assen wil voorkomen dat kinderen onnodig lang in onveilige situaties verkeren. De rol van de wijkteams is hierbij van groot belang.

Zij kunnen problematische situaties vroeg herkennen en op zoek gaan naar passende oplossingen. Daarbij moet voorkomen worden dat de achterliggende voorzieningen vol zitten, waardoor doorstroom en snelle interventie praktisch niet (meer) mogelijk zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018