Steun ons en help Nederland vooruit

Goed (her)gebruik

Duurzaamheid moet een plek krijgen in het handelen van iedereen in Assen. Anders lukt het nooit om in 2050 energieneutraal te zijn.

D66 Assen loopt voorop als het gaat om kritische kanttekeningen bij gemeentelijke plannen ten aanzien van bijvoorbeeld woningbouw. Keer op keer is gewezen op de mogelijkheden om inrichting en bouw duurzamer op te pakken dan is gedaan. Onze inspanningen leiden tot resultaat, want er wordt momenteel gestart met de ontwikkeling van energieneutrale woningen. De openbare verlichting zal de komende jaren volledig door LED-verlichting worden vervangen. Ook is er een ambitieus programma voor de transitie naar grootschalige duurzame vormen van energie gestart.

D66 vindt de bewustwording bij onze inwoners over de noodzaak van de energietransitie van groot belang. Dat bewoners en andere belanghebbenden uitgebreid worden betrokken bij deze transitie is dan ook grote winst. Om in 2050 energieneutraal te zijn, zal van iedereen een inspanning gevraagd worden. Door bewustwording en laten zien dat duurzaam wonen en werken niet meer hoeft te kosten, krijgen we ook bewoners en bedrijven over de streep.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018