Steun ons en help Nederland vooruit

Een gezond leven

Zorg begint al bij een gezonde stijl van leven. Daardoor worden ook werk, sport, financiën en vrije tijd onderdelen van het zorgbeleid.
Onderwijs en scholing, coaching en hulp bij meervoudige zorgproblematiek via zorg en welzijn zijn oplossingsrichtingen die D66 ondersteunt.

D66 Assen wil minder regels en protocollen en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak van cliënten. Ook willen we de professionaliteit van de mensen die werken in de zorg vooropstellen.
Dat betekent ook dat kwetsbare mensen niet langer worden “geperst” in protocollen en indicaties, maar juist omgekeerd: de hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft worden leidend. Maatwerk dus! Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen zijn soms aanpassingen aan de woning nodig. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te kijken hoe de kosten voor de aanpassing van de woning gedragen kunnen worden. Dus niet langer praten over mensen maar luisteren naar en spreken met met mensen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018