Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en woningbouw

D66 Assen vindt dat de gemeente nog meer in moet zetten op energieneutraal bouwen. Bouwers en ontwikkelaars moeten wat ons betreft weten dat bouwen in Assen betekent dat dit energieneutraal gebeurt. De Omgevingswet die in de komende raadsperiode van kracht wordt, biedt daarvoor mogelijkheden en die willen wij dan ook volop benutten.

D66 Assen wil aandacht voor de materialen waarmee én de wijze waarop woningen tot stand komen. Wij willen woningen met voldoende groen in de omgeving, waardoor het welzijn van de bewoners wordt vergroot. Hierdoor willen en kunnen we bereiken dat buurten ook over 50 jaar nog leefbaar zijn.

Zelfs als een leefbare buurt of wijk energieneutraal wordt gerealiseerd, is een woning niet altijd voor de eeuwigheid. Bouwen met materialen die weer eenvoudig zijn te scheiden en hergebruiken heeft dan ook onze grote voorkeur. Zo verminderen we de hoeveelheid afval en zijn in de toekomst minder grondstoffen nodig. Laten wij in Assen hierin een voorbeeld zijn.

Wij hebben het tot nu vooral gehad over nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw wil D66 Assen duurzame ontwikkelingen stimuleren. Woonlasten worden nu nog uitgedrukt in de kosten die koop en/of huur met zich meebrengen. Alle regelingen die wij kennen zijn hier nog op afgestemd. Dat kan en moet anders. Zo vormen de regels geen stimulans voor meer duurzaamheid.

Als D66 Assen willen wij ons hiervoor inzetten, ook op landelijk niveau.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018