Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en ondernemen

Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen op behoeften van ondernemers om te innoveren.
D66 wil dat Assen gericht beleid voert op het aantrekken en stimuleren van (nieuwe typen van) bedrijvigheid. Bedrijvigheid die past bij het profiel van de stad en aansluiting vindt op circulair economische principes.

Diversificatie is hierbij belangrijk, want door een uiteenlopend palet van innovatieve, startende en bestaande ondernemers ontstaat door synergie een veelvoud van nieuwe en innovatieve ideeen. Daarnaast wil D66 dat Assen economische (lokale en regionale) samenwerkingsverbanden creƫert en aansluiting vindt bij wat al bestaat, om zo een economisch ecosysteem en meer ketensamenwerking te bewerkstelligen. De combinatie van deze inzet leidt tot beperking van de ecologische footprint en verbetering van het klimaat. Dit maakt Assen toekomstbestendig!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018