Steun ons en help Nederland vooruit

Concreet, wat wil D66 Assen?

 • Collegeakkoord op hoofdlijnen.
  De raad en inwoners blijven actief betrokken in de besluitvorming.
 • Wijkwethouders.
  Verantwoordelijk voor één wijk/buurt en daar ook spreekuur houden.
 • D66 Assen wil de rol van gemeente vanuit het stellen van kaders en minder vanuit regels.
 • Bestuurlijke vernieuwing is een verantwoordelijkheid van alle collegeleden en de gemeenteraad.
 • Raadsleden van D66 Assen zijn elk gekoppeld aan een wijk.
  Onze raadsleden zijn een herkenbaar aanspreekpunt.
 • Als fractie vergaderen we minimaal één per kwartaal in de wijk.
 • Inwoners maken we verantwoordelijk maken voor hun eigen budget.
  Hiermee kunnen ze de leefbaarheid in hun wijk vergroten.
 • Laat initiatiefnemers van projecten eerst in gesprek gaan met de inwoners voordat ze hun plannen voorleggen aan de gemeente.
  Als raad willen wij inzicht in de wijze waarop inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van een voorstel.
 • We steunen kleine lokale initiatieven in de wijken.
  Voor inwoners en ondernemers zijn er gebiedscoördinatoren en een wethouder die de verantwoordelijkheid voor afhandeling op zich nemen.
 • We willen dat de begroting helder en transparant inzicht geeft in de financiële positie van de gemeente.
  Structurele uitgaven van de gemeente moeten daarom ook structureel gefinancierd worden.
 • We willen zoveel mogelijk overheidsinformatie openbaar, beschikbaar en bruikbaar maken zodat een echt openbaar bestuur ontstaat.
  Deze informatie kan benut worden voor slimme oplossingen. Hierbij blijft oog voor informatieveiligheid

Laatst gewijzigd op 22 november 2018