Steun ons en help Nederland vooruit

Concreet, wat wil D66 Assen?

 • D66 wil dat circulaire economie centraal staat in economische ontwikkeling en woningbouw en krijgt voorrang boven de traditionele vormen.
  Circulaire economie, dus gericht op herbruikbaarheid van producten en grondstoffen krijgt voorrang boven de traditionele vormen.
 • Bij uitgifte van grond wordt altijd gelet op de mogelijkheden van duurzaamheid en de bijdrage aan de circulaire economie.
 • We willen dat eigenaren van bestaande woningen geholpen worden bij verduurzaming, onder andere door het Asser Verdienmodel verder uit te rollen.
 • D66 wil onderzoeken of het Asser verdienmodel kan worden gebruikt door ondernemers.
 • D66 wil dat bij ontwerp en herinrichting van de openbare ruimte de veiligheid en kwaliteit van fiets- en voetgangersverbindingen centraal staat.
 • We willen zorgen voor doorfietsroutes met zo min mogelijk knelpunten en een groene golf.
  Dus verkeerslichten op groen voor fietsers!
 • We willen de veiligheid rondom scholen vergroten om het fietsen naar school te stimuleren.
 • De gemeente draagt zorg voor grootschalige duurzame energieprojecten om de verduurzaming te versnellen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018