Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 februari 2018

Staking leerkrachten primair onderwijs in Noord-Nederland

Elk kind heeft recht op het beste onderwijs en een mooie toekomst. Daarom investeert het nieuwe kabinet de komende jaren fors in onderwijs en kansen voor iedereen. D66 heeft bij het regeerakkoord ingezet op forse investeringen in het onderwijs: 1,9 miljard euro extra per jaar. Dat is de grootste extra investering in het regeerakkoord. Van deze 1,9 miljard euro extra wordt elk jaar 720 miljoen euro geïnvesteerd in het basisonderwijs.

Vrijdag is bekend geworden dat het kabinet eerder begint met het investeren in het verlagen van de werkdruk. Daarom is volgend schooljaar al 237 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk van leraren in het basisonderwijs te verlagen. Het is goed dat het kabinet daar nu direct mee begint. Daardoor krijgen leraren meer tijd om onze kinderen het onderwijs te geven wat ze verdienen. Scholen en leraren kunnen nu plannen maken voor kleinere klassen en meer handen in de klas.
Komende jaren loopt het bedrag om de werkdruk te verlagen op tot 450 miljoen per jaar, elk jaar. Daarnaast wordt elk jaar 270 miljoen euro extra geïnvesteerd in hogere salarissen voor leraren in het basisonderwijs.

Investeren in onderwijs en in mensen, is investeren in de toekomst. En zulke investeringen verdienen zich dubbel en dwars terug. Het verder verhogen van de lerarensalarissen is nu aan de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers bij de cao-onderhandelingen. D66 vindt dat de bonden en de besturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om ervoor te zorgen dat er een gepaste salarisverhoging kan worden doorgevoerd.

De leraren laten met de staking zien dat ze betrokken zijn. Betrokken bij hun vak en bij hun leerlingen. Uiteindelijk is het aan de leraren zelf om te beslissen of ze wel of niet staken. D66 blijft in ieder geval inzetten op het beste onderwijs voor iedereen.