Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 juni 2021

Regionale Energietransitie Drenthe (RES) 1.0

Het Klimaatakkoord, wel bekend. Het belangrijkste doel is de CO2-reductie: alle gemeenten zijn nu aan de slag om de transities op lokaal niveau vorm te geven. Ook alle gemeenten in Drenthe, ook in Assen. De Asser bijdrage aan RES-Drenthe 1.0 is vast gesteld op 0,200 TWh. Wij zijn positief over deze bijdrage, alhoewel dat we deze -in Drents perspectief (totaal 3,45)- wel magertjes vinden. Om onze aardbol te behouden voor nu en in de toekomst moeten we aan de slag. En je kunt toch nooit teveel doen? Dus we gaan voor het bod, dit resultaat willen we zeker behalen! En hoe?  Door zon op land en zon op dak. Een grote operatie die al in gang is gezet en nu stapje voor stapje verder, weg van de fossiele brandstof. Het onderwerp doorzettingsmacht gaf binnen de Raad en onder de inwoners veel discussie. D66 Assen had het inzetten van dit instrument liever anders omschreven, maar wel met hetzelfde doel en met de overtuiging dat het inzetten niet nodig zal zijn omdat we onze Drentse inwoners toe vertrouwen dat zij zich wel willen inzetten om aan de slag te gaan met deze transitie.

Met elkaar voor elkaar, energie voor de toekomst, van fossiele naar duurzame energie!