Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

Regionale Energie Strategie en Startnotitie Transitie Warmte

Drenthe is een van de 30 energieregio’s in Nederland. Deze regio’s zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over grootschalige productie van hernieuwbare elektriciteit op land een een verdeling van de in de regio aanwezige duurzame warmte. Daarom stemde D66 tijdens de raadvergadering van september 2019 in met de startnotitie, zodat we inzicht krijgen over aantal onderwerpen. Ook gingen we akkoord om eenmalig krediet beschikbaar te stellen voor het opstellen van de Transitievisie Warmte, waarin straks wordt aangegeven voor de wijken die voor 2030 van het gas af gaan, welke alternatieven er voor aardgas zijn. Zo krijgen we straks inzicht in de opgave en aanpak voor de gemeente Assen. We houden vinger aan de pols over hoe het participatie- en communicatietraject wordt uitgewerkt