Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Positief over de Cultuurnota 2021-2024

Positief is D66 over de Cultuurnota 2021-2024. In deze nota staan de kaders voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende jaren, wat vinden we belangrijk, wat willen we bereiken en hoe we daar samen met de culturele partners aan willen werken.

Onderstaande de bijdrage van de D66 Assen:

Kunst doet ertoe, Cultuur doet ertoe. Het verbindt, het geeft richting, het versterkt ons profiel en geeft, aldus onze minister: “ Troost, afleiding en hoop.”Goed dat we nu de Kadernota Kunst en Cultuur vaststellen, een eerste stap. Maar we zijn er nog niet, nog lang niet.  

Juist in de verder uitwerking, in de vormgeving van de uitvoering maken we zichtbaar dat Kunst en Cultuur erg belangrijk is voor onze stad. Kunst en Cultuur verbindt en geeft identiteit aan onze stad. Assen een stad waar het goed wonen en werken is. Assen een stad waar onze jongeren en jeugd beter ondersteund moeten gaan worden. 

Wij vragen ons af of er binnen de Integrale Kind Centra nog betere aangesloten worden op de behoefte aan muziek, dans en theater? 

Hoe kunnen we beter borgen dat zoveel mogelijk jongeren de kans krijgen om muziek, theater en andere cultuurlessen betaalbaar te volgen? 

Het mag helder zijn, voor D66 zijn onze jongeren belangrijk!

Een initiatief genomen door onze jongeren, zoals New Wave, moet dan ook worden omarmd en niet vastlopen in overleggen. Verken de mogelijkheden en los van daaruit de knelpunten op!

Kan het College nogmaals bevestigen dat ze in de uitvoering van de kadernota steeds onze jeugd en jongeren actief betrekken? Kan het College ook aangeven hoe zij dit willen gaan doen?

Een ander voorbeeld van een initiatief vanuit de samenleving is Campus. Een aantal betrokken inwoners maakt zich op om de waarde van de kunstenaars, het scheppen van betaalbare werkruimte en het integreren van de visie op de stad Assen met hedendaagse kunst vorm te geven. Er is een plan, een concreet voorstel en een verzoek om financiële middelen. D66 is voorstander van initiatieven vanuit onze inwoners en wij vragen het college dan ook om dit initiatief grondig en serieus te onderzoeken op haalbaarheid.  Ga samen op zoek naar wat mogelijk, realistisch en haalbaar is. Graag horen wij van het college hoe zij dit zien en hoe zij de financiering vanuit de gemeente zelf zien?

We zijn tevreden dat er nu een kadernota wordt vastgesteld, want nu kunnen we door en dat zullen we ook moeten doen!

We borgen zo, wat we hebben. Samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen gaan we onze ambities verkennen er verder uitbouwen! Assen Cultuurt!

D66 zal zich blijven inzetten voor Kunst en Cultuur, want naast voldoende financiën is er ook blijvende aandacht nodig voor cultuur. Aandacht voor cultuur als bindmiddel van onze inwoners.  D66 zal zich daar nu en de komende tijd actief voor blijven inzetten. Daar kunt u op vertrouwen!