Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 juni 2020

Onderwijsachterstanden vroegtijdig signaleren en bestrijden

Kinderen laten starten zonder achterstand in groep 3. Hoe mooi is dat! D66 is trots op onze integrale kindcentra en wat ons betreft kijken we naar de mogelijkheden om deze verder uit te bouwen en te verstevigen, bijvoorbeeld met een principe van 1 plan, 1 regisseur en 1 organisatie. Achterstanden signaleren, aanpakken en voorkomen is een complex gebeuren. Signaleren en snel oppakken is dan de kunst. Belangrijk is dat het kind centraal staat en een doorgaande lijn heeft. Daarom zijn we een voorstander om met kindcentra in gesprek te gaan om in kaart te brengen wat nodig is van 1 organisatie, 1 plan en 1 regisseur. Dit hebben we gevraagd aan het College en ingestemd met de Beleidsnotitie onderwijsachterstanden 2020-2023.