Steun ons en help Nederland vooruit

Gerrit Veerman

Voorzitter

50 jaar

Sinds 1997 woon ik met mijn gezin in Assen en ik kan zeggen met steeds meer plezier. Assen ontwikkelt zich eigenlijk al jaren in positieve zin. Het is een levendige stad, waar het in mijn geval met opgroeiende kinderen goed toeven is. Ik voel me dan ook een Assenaar. 

Ik ben werkzaam in het bedrijfsleven, maar ik vond dat ik ook maatschappelijk mijn steentje moest bijdragen. Dat heeft zich eerst vertaald door zitting te nemen in de Medezeggenschapsraad en Ouderraad van de basisscholen van mijn kinderen. Daarnaast ben ik lid geweest van het “Toekomstpanel” van de Gemeente Assen.

Mijn hoofdreden om politiek actief te zijn:

Je kan aan de zijlijn staan en roepen dat het allemaal anders moet, of beter moet. Of je komt daadwerkelijk zelf in actie. Je stem laten horen vanuit het D66 gevoel. Daar sta ik voor en daarbij hecht ik veel belang aan een duidelijke, heldere en eerlijke communicatie tussen de gemeente en haar inwoners.

Die communicatie is belangrijk want we zitten in een veranderende  samenleving en er komen nog grote veranderingen en ontwikkelingen op ons af als inwoners van Assen, Nederland en Europa. Onderwerpen  als zorg, duurzaamheid, economie en onderwijs zijn niet alleen landelijke en Europese aangelegenheden. Juist op gemeentelijk niveau kan je hierin een verschil maken: ‘Wat betekent het voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’

Door in te steken op een vernieuwende stad ( een stad met een hart), door zorg te dragen voor de leefbaarheid in de dorpen en wijken, door onderwijs te zien als de basis van een sterke samenleving en het streven om niemand buiten de boot te laten vallen, geloof ik dat D66 de beste antwoorden heeft voor de Gemeente Assen.

D66 weet dat de kracht van mensen onderling de grootste gemene deler is. Wij vertrouwen ook op die kracht, individueel en onderling. De gemeente moet dit steunen, randvoorwaarden scheppen en daar waar nodig bijsturen. Dit vraagt om een krachtig bestuur en een effectieve, efficiënte  en financieel gezonde organisatie en heldere communicatie. Dit vraagt om D66!

Tegenwoordig ben ik binnen D66 Assen actief als voorzitter van het afdelingsbestuur.

Campagne