Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

Kritische vragen over onacceptabele situatie gebrek klaslokaal in nieuwe MFA

D66 Assen is trots op de onderwijsvoorzieningen die er de afgelopen periode is gerealiseerd in Assen. Vorig jaar is de MFA Orchidee geopend en biedt onderdak aan de Vredeveldschool en CJBS de Regenboog. Een gebouw waar alle kinderen de ruimte hebben om zo optimaal mogelijk deel te nemen aan het onderwijs. 

Tot onze grote verbazing is er nu al sprake van gebrek aan ruimte in dit splinternieuwe MFA-gebouw. Er zijn dit schooljaar 24 kinderen die letterlijk op de gang en in het kleutergymlokaal les krijgen. Ze zitten in een lokaal zonder direct daglicht, geen digi-bord en maar één toiletvoorziening. Omdat het lokaal op de begane grond is kunnen ze ook geen gebruik maken van het leerlingenplein en moeten ze noodgedwongen op de trap werken. 

D66 heeft begrepen dat er in het gebouw nog wel een lokaal beschikbaar was, maar dat de gemeente deze heeft toegewezen aan de Valkenhorst. 

Voor D66  is deze situatie absoluut niet acceptabel en daarom heeft D66 de volgende vragen aan het college:

-1- Is het college bekend met deze onwerkbare situatie voor 24 leerlingen en hun docenten? En zo ja, waarom heeft het college niet de vakantieperiode gebruikt om met een  passende oplossing te komen? 

2- Is er al overleg met de betrokken schoolbesturen om tot een oplossing te komen kan het college aangeven hoe lang nog de kinderen op deze wijze onderwijs moeten volgen?

-3- Hoe gaat het college ervoor zorgen dat dit soort situaties niet meer gaan  voorkomen?

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/138372/Basisschoolkinderen-De-Regenboog-duf-en-doof-door-ruimtegebrek

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/138352/Nieuwe-school-in-Assen-al-te-klein-les-in-de-gang