Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 juli 2021

Kaderbrief 2022

In een Kaderbrief wordt de Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de komende begroting van 2022.


Onderstaand onze bijdrage tijdens de raadsvergadering 8 juli.

 

Vandaag bespreken we de kaderbrief 2022 en dit is wat D66 betreft de eerste volwaardige kaderbrief. Onze complimenten daarvoor en goed dat we deze nu kunnen bespreken.Ook dank aan de ambtelijke organisatie voor het werk en de snelle beantwoording van de gestelde technische vragen.

Gelijktijdig realiseren we dat deze kaderstellende brief niet meer dan richting kan geven. Want ondanks dat er veel inzichtelijk is gemaakt, blijft het lastig om de gevolgen van covid pandemie goed te voorspellen.

Het is duidelijk dat het college ambitie heeft. Met de plannen: “Assen Centraal”, “de Omgevingsvisie” en “de Binnenstadsvisie” doen ze er alles aan om Assen fysiek op de kaart te zetten. Het zijn plannen die naadloos aansluiten bij de visie van D66 op onze stad Assen! Een duurzame stad in het groen waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen.

Maar er ligt er nog een enorme uitdaging, D66 maakt zich grote zorgen of er wel voldoende geld beschikbaar blijft om al onze gemeentelijke taken en verplichtingen goed uit te kunnen voeren. Zoals we nu kunnen zien redden we het nog wel even. De uitspraak van de arbitragecommissie geeft ons even wat lucht, maar hoe ziet onze begroting er na 2022 uit?

Terug naar de kaderbrief, deze neemt ons alvast mee in de voorgestelde begrotingswijzigingen,
deze stelt nieuwe ontwikkelingen voor en de kaders voor het komende begrotingsjaar worden duidelijk.
D66 Assen heeft ervoor gekozen om het college mee te geven wat wij belangrijk vinden zodat de komend tijd gebruik kan worden om dit te verwerken in de begroting van 2022.

Vanuit dit vertrekpunt heeft D66 de kaderbrief gelezen en hebben wij een aantal opmerkingen en vragen geformuleerd.

Jeugd:

 • Goed om te zien dat er meer in lokaal jeugdbeleid gaat worden geïnvesteerd, alleen jammer dat dit vanuit inventarisatie “jeugd en overlast” moet worden gerechtvaardigd.
  College, zou u ons kunnen uitleggen waarom u voor dit perspectief heeft gekozen?
 • Voor D66 heeft de jeugd te toekomst en leg daar dan ook het accent. Onderzoek samen met de jeugd in Assen waar kansen liggen, waar mogelijkheden zijn en gebruik hun positieve energie om wat van Assen te maken. De komst van de Thorbecke Academie naar Assen geeft wat ons betreft alleen nog maar meer de noodzaak weer om onze inwoners van de toekomst zich snel thuis te laten voelen in Assen.

Vaart in Assen:

 • We snappen dat door corona de opstartfase voor dit fonds met één jaar is verlengd en dat is wat ons betreft akkoord. Wat D66 betreft ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid voor dit fonds bij onze ondernemers en niet bij de gemeente. Wij hebben gezien dat er tijdens de pandemie werd samengewerkt en dat er saamhorigheid ontstond. Houd deze saamhorigheid vast, versterk elkaar en werk samen! Want alleen door goede samenwerking kunnen we ervoor zorgen dat het centrum van Assen zichtbaar en aantrekkelijk blijft voor onze inwoners en gasten.
 • Koppel de structurele dekking aan de mate van samenwerking en maak deze afhankelijk van de hoogte van de bijdrage van ondernemers aan dit fonds. Om het scherp te stellen, eerst een bijdrage van onze ondernemers en dan pas vullen wij dit als gemeente aan.
  College, hoe ziet u dit en wat gaat u doen zodat ook ondernemers naar draagkracht, Vaart in Assen maken?

Kunst, Cultuur en het Drents Museum:

 • Het Drents Museum is onlosmakelijk verbonden aan Assen en draagt bij aan een levendige stad. In de kaderbrief wordt voorgesteld om daar een structurele bijdrage aan te leveren en dat is wat D66 betreft een goede stap. In onze ogen past deze logische keuze bij het programma van een levendige binnenstad.
 • D66 ziet deze bijdrage als aanzet, als startpunt om lokale kunst en cultuurontwikkeling een boost te geven.De tentoonstelling van reuze paaseieren op de brink gemaakt door scholieren was een succes.
 • Het feit dat de kunstsalon Campis zich gaat vestigen aan de kop van de Vaart is goed nieuws. Opnieuw pleiten wij voor betaalbare atelierruimtes, broedplaatsen of plekken waar kunst en cultuur zich kan ontwikkelen. Wat ons betreft essentieel om een stad levendig te maken en misschien liggen er wel kansen om dit bijvoorbeeld in samenwerking met Academie Minerva uit Groningen verder vorm te geven.

Sport en een gezonde leefstijl:

 • Zelfs toen we de kaderbrief omgekeerd lazen konden we niets vinden over Sport en een gezonde leefstijl. Wij zijn daar oprecht verbaasd over!Helemaal omdat er de afgelopen periode hard is gewerkt aan het preventieakkoord. Daarnaast is het sportakkoord geschreven. Sportverenigingen hebben het sportakkoord ondertekend. Onderwijsinstellingen hebben het sportakkoord ondertekend Het college heeft het sportakkoord ondertekend. En toch zien we daar niets van terug in deze kaderbrief.
 • Blijkbaar is een aanpassing van de begroting niet nodig want we doen al genoeg!
  Wat D66 betreft moet hier nog een grote stap worden gezet.Maak onze ambitie zichtbaar en kom met voorstellen die een positieve bijdrage leveren aan het bewegen in de buurt
 • College waarom krijgt sport en gezonde leefstijl niet die aandacht die het, wat D66 Assen betreft verdient?

D66 heeft aangegeven wat wij belangrijk vinden voor de begroting van 2022 en om dit voor elkaar te krijgen zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Ik sluit dan ook af met de woorden van Hans van Mierlo. “De begroting is als een deken in de winter, als de één hem naar zich toe trekt ligt de ander in de kou”.