Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Kaderbrief 2021

In een Kaderbrief wordt vooruit geblikt naar de toekomst, het geeft een eerste schets voor de begroting. Op 2 juli werd in de Raad de ontwikkelingen over 2021 besproken, die het College nu ziet en kunnen vertalen naar Assen.

Voor D66 is het bespreken van de Kaderbrief een belangrijk moment. Want dan geef je het College onze input wat wij belangrijk vinden.  Covid-19 zet nu wel alles op losse schroeven. De impactanalyse Corona geeft een beeld van het huidige financiële beeld. Maar totaal nog geen inzicht op wat ons te wachten staat! 

Helder is wel dat de gevolgen niet goed te voorspellen zijn, maar wel veel invloed hebben. Wat zijn de gevolgen voor onze inwoners, ondernemers, culturele instellingen en de zorg?

Wat voor D66 wel duidelijk is dat we te maken krijgen met minder geld. Er is door het kabinet toegezegd dat er financiële compensatie komt uit Den Haag. Dat is bij lange na niet genoeg om de zorgen die er al waren en de nieuwe tegenvallers als gevolg van Corona vanuit onze gemeenteschatkist op te vangen. 

Dat wethouders niet wachten op de volgende circulaire, maar al naar Den Haag zijn geweest om aandacht te vragen voor de te verwachten financiële problemen,  zegt genoeg.

D66 heeft al eerder aangegeven dat wij vanuit het Noorden drie keer harder moeten roepen om gehoord te worden in Den Haag. Daarom herhaling van onze oproep! 

Blijf actief, blijf volharden en blijf samenwerken met de andere noordelijke gemeenten. D66 is een optimistische partij en ondanks dat er sprake is van een diepe crisis blijven we ons richten op de toekomst. 

Naast onze winkeliers, onze horeca, onze sportverenigingen en onze recreatieondernemers krijgt ook de cultuursector harde klappen. Sectoren die allemaal belangrijk zijn om Assen, onze stad, levendig en gezond te houden. 

D66 zal zich blijven inspannen om deze levendigheid in de stad te hernieuwen en dan is cultuur essentieel.  Blijf geloven in kansen en mogelijkheden. Ga niet bij de pakken neer zitten, maar pak de kansen.Wacht niet af, maar benut actief de mogelijkheden.En vergeet niet dat een crisis vaak de start is van een grote verandering.

Wij zien al de eerste signalen:

  • Meer samenwerking en saamhorigheid in wijken en buurten. 
  • Horecaondernemers op de Markt gaan een uur eerder dicht omdat de 1,5 meter niet kon worden gehandhaafd. 
  • Meer aandacht voor voedsel uit de naaste omgeving en grote waardering van een groene leefomgeving.
  • Stijging van het vertrouwen in de Politiek volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. 

D66 blijft vertrouwen houden in de toekomst en we blijven geloven in de inwoners en ondernemers van Assen. 

Immers, we zijn in staat om ook zelf met oplossingen te komen en die moeten we stimuleren. Wij zijn ervan overtuigd dat als we in de Raad zoeken naar overeenkomsten, met elkaar in dialoog blijven, dat we zorgen dat we samen deze spannende tijden goed uit zullen komen.