Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 mei 2021

Informatie kandidaat-lijsttrekkers

De kandidaten voor het lijsttrekkerschap D66 Assen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 hebben zich maandag 10 mei aan de leden gepresenteerd. Daarnaast presenteren ze zich in onderstaande berichten.

Op basis van alfabetische volgorde ziet u hieronder eerst de bijdrage van Adinda Bornkamp, gevolgd door de presentatie van Remi Moes.


 

Adinda Bornkamp

Ja!

Ik, Adinda Bornkamp, wil wel de lijsttrekker van D66 Assen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 worden. Ik stel mij hierbij beschikbaar als kandidaat. Ik herken mezelf in het vastgestelde profiel. Ik heb enorm veel zin om – samen met het team- de kiezers in Assen te laten zien waar we als D66 Assen voor staan en wat we te bieden hebben. Mijn positiviteit, mijn energie kan ik daar voor inzetten. In het begeleidend filmpje mijn presentatie en hoort u over mijn motivatie, ambitie en hoe ik denk over hoe we de stad Assen nog mooier kunnen maken.

D66 groet Adinda

Bekijk via deze link het filmpje van Adinda Bornkamp


Remi Moes

Beste leden van D66 Assen,

Een half jaar geleden wandelde ik samen met mijn zoon en hond in het Asser bos. Eén van de mogelijkheden die Assen ons biedt binnen de beperkingen van de coronamaatregelingen. Tijdens deze wandeling vroeg mijn zoon zich af wat er zo leuk was om te vergaderen via een beeldscherm als fractievoorzitter.
Een goede vraag en ik gaf aan dat ik het fysiek vergaderen te missen. Digitaal vergaderen is vaak effectief, maar echte discussie en debat mis ik wel. Zowel in de fractievergaderingen als in de raadsvergaderingen.

Gisteren heb ik in het lijsttrekkersdebat van D66 Assen kenbaar gemaakt dat ik graag mijn energie en ervaring de komende vier jaar opnieuw wil inzetten als lijsttrekker met de ambitie om door te gaan als fractievoorzitter. Dit omdat juist in de komende tijd ervaring, kennis en kunde belangrijk zijn om goede besluiten te kunnen nemen.

Als ‘kleine’ fractie in de gemeenteraad van Assen is het ons gelukt om de afgelopen jaren een belangrijke rol te spelen.
Om dit ook de komende vier jaar voor elkaar te krijgen zullen we D66 Assen goed op de kaart moeten zetten en zoveel mogelijk stemmen weten binnen te halen. Als lijsttrekker neem ik daar graag het voortouw in om dit samen met de leden van D66 voor elkaar te krijgen.

Vanuit de inhoud, met een positief kritische blik en gericht op samenwerking is het ons als fractie van D66 Assen gelukt om een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van Assen te leveren. Er ligt een stevige visie op de onze binnenstad, het belang van groen in onze stad is goed verankerd, de eerste stappen in het verduurzamen van wijken zijn gezet, er ligt een sportakkoord, we krijgen voorzichtig meer grip op het sociaal domein en een nieuwe werkwijze van college wordt zichtbaar.

Door de vele wisselingen was de fractie steeds in ontwikkeling en toch lukte het om steeds op een constructieve manier samen te werken. De fractievergaderingen zijn efficiënt en worden als prettig ervaren. Het feit dat we als fractie compact zijn en dat er veel digitaal wordt vergaderd draagt daar zeker aan bij. Mijn verwachting is echter dat dit gaat veranderen. Het feit dat we er een groot aantal nieuwe leden bij hebben gekregen sterkt deze veronderstelling.
Als fractievoorzitter speel je een belangrijke rol in de vergaderingen en de manier waarop besluiten worden genomen. Je hebt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende ruimte ervaart om zijn of haar bijdrage te leveren. Daarnaast coach je als fractievoorzitter de raadsleden op inhoud en ondersteun je ze in de voorbereiding van de debatten. Mijn ervaring van de afgelopen zeven jaren in de lokale politiek wil ik dan ook blijven inzetten zodat onze raadsleden nog beter kunnen worden in wat ze doen.

In de gemeenteraad van Assen lukt het ons om vanuit de inhoud en op constructieve wijze bij te dragen aan de besluitvorming. We weten de juiste kritische vragen te stellen, zijn zichtbaar in debatten en tijdens onze bijdragen komen we met voorstellen, suggesties en ideeën. Dit doen we altijd vanuit het perspectief dat we als raad gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingen in onze stad Assen.
Als D66 hebben de verantwoordelijkheid gepakt om deel te nemen aan het hernieuwde college toen er sprake was van een bestuurscrisis. Daarbij hebben ik er samen met de fractie voor gekozen dit alleen te doen als er echt door de wethouders zou worden samengewerkt. Dit vanuit de overtuiging dat samenwerking en het delen van verantwoordelijkheden essentieel is om goede besluiten te kunnen nemen. Ondanks de beperkingen die er zijn door de coronamaatregelen zien we wel dat er sprake is van een team en dat er goede besluiten worden genomen. Als fractievoorzitter heb ik oog voor het politieke spel, weet ik resultaten te bereiken en deze ervaring wil ik dan ook graag als lijsttrekker inzetten om een goed verkiezingsresultaat te behalen.

De coronacrisis heeft grote impact op alles waar we mee bezig zijn. Er is gelukkig zicht op verbetering en ik kan niet wachten om het fysieke debat weer aan te gaan.
We weten niet wat de toekomst zal brengen, maar wel dat er lastige en uitdagende besluiten genomen moeten worden om voor onze stad Assen.

Ik ga graag de uitdaging aan om als Lijsttrekker D66 Assen nog beter op de gemeentelijke kaart te zetten. Met veel energie zal ik al mijn kennis en kunde inzetten om dit samen met u en de andere leden van de D66 vorm te gaan geven.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet,

Remi Moes

Bekijk via deze link het filmpje van Remi Moes