Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 mei 2017

Ice World Drenthe – Bijdrage D66

Ice World Drenthe – Bijdrage Teun Jan Kootstra namens de fractie van D66 Assen bij de opiniërende vergadering van 18 mei 2017.

Het geloof van VolkerWessels in het ijscomplex is blijkens de inzet van een extra 2,5 miljoen aan inleg door beoogde investeerders wel aanwezig; bij de provincie is dat er allerminst, nu Gedeputeerde Staten geen besluit lijkt te willen nemen.

Om onduidelijke reden heeft de Provincie geen van de aanvragen voor een Drentse ijsbaan gehonoreerd om daarna de gemeentes Hoogeveen en Assen om een garantstelling te vragen.
Met maatschappelijk geld moet de gemeente een ondernemer ondersteunen bij tegenwind; een garantstelling welke de ondernemer zelf niet heeft gevraagd bij de overheden.

Onverantwoord meende het College van B&W en vindt D66 Assen daarbij aan zijn zijde.

De besluiteloosheid van de Provincie maakt dat men het zich mag aantrekken als twee ijsbanen elkaar in Drenthe zullen beconcurreren.

Het inhoudelijke plan

“Mijn fractie heeft me gevraagd dit vooral in Hoogeveen en niet zozeer in Assen te melden: het plan in Assen heeft simpelweg de beste en meest innovatieve ideeën, goed voor onderwijs, toerisme en recreatie, goed voor sport, goed voor werkgelegenheid”.
De brede maatschappelijke functie blijkt wel uit de intentie-overeenkomst met het Alfa College.
Dit sluit aan bij ons uitgangspunt uit ons verkiezingsprogramma: “Sterk onderwijs vraagt om sterke infrastructuur”.

We zijn geen voorstander van twee ijsbanen maar staan wél voor het beste plan.

Een zelfstandige ijsbaan zou zeker risico’s met zich mee brengen. Júíst de inzet voor een breder ijscomplex ICE WORLD DRENTHE (of wordt dit ICE WORLD ASSEN?) maakt het plan krachtig. Een multifunctionele ijshockey- en shorttrackhal en een sneeuwattractiepark met skihal en ijsklimwand + windmolen)

Een mogelijke aanjager voor de verdere invulling van de (ook door de Provincie Drenthe zo gewenste) Toeristisch Recreatieve Zone nabij het TT Circuit zoals o.a. Terra Experience

We hebben er notabene aan de A28 de afslag Assen TT Circuit laten ontwikkelen.

D66 Assen waardeert dit initiatief en ziet een overheid voor zich die hier een faciliterende rol kan spelen in de startfase.

De extra inzet van €2,5 miljoen van gemeente Assen daarbij –mocht blijken dat de provincie dit plan niet steunen– moet maatschappelijk bewust worden ingezet.
Inzet op duurzaamheidsmaatregelen is daarbij zeer acceptabel.

Over één ding wil D66 Assen duidelijk zijn: geen cent naar de exploitatie. Dat is het terrein van de initiatiefnemers/ondernemer(s).