Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 maart 2019

Hoezo nu al wijzigen van een beeldkwaliteitsplan?

In 2014 is voor de bouw en ontwikkeling van het plan Diepstroeten een beeldkwaliteitsplan opgesteld.  In februari 2019 is de verkoop gestart en het college stelt nu  in maart al  voor om het plan aan te passen, omdat de regels “potentiële kopers kan afschrikken.”

D66 wijst erop dat Diepstroeten een unieke locatie is. En is ervan overtuigd dat er uitermate goed is nagedacht over de huidige beeldkwaliteitsplan.  Tijd, energie,  financiën, het huidige plan past goed bij de omgeving. Hoe weet je na zo’n korte tijd dat dit plan niet voldoet?  D66 pleit ervoor om het plan de tijd te geven en stelt voor vast te houden aan het oorspronkelijk plan.

Wethouder Janna Booij geeft aan dat over de aanpassingen goed is nagedacht. Aanpassingen die passen bij de locatie en het deelgebied Scandinavisch Wonen.

Het voorstel het beeldkwaliteitsplan deelgebied Scandinavisch Wonen werd – met de stemmen van D66 tegen-  aangenomen

Thema

Goede groene stad

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! Er zijn grote zorgen over het klimaat.
Maar er zijn op het gebied van duurzaamheid ook positieve ontwikkelingen zoals het gasloos bouwen en de opkomst van elektrische auto's.
De vanzelfsprekendheid van het gebruik van fossiele brandstoffen en kunststoffen verdwijnt daardoor meer en meer. Het gebruik van duurzame energie en grondstoffen zal steeds meer de norm worden. Met de komst van een nieuw kabinet met D66 wordt gelukkig ingezet op deze verduurzaming van de samenleving. De steun in de rug vanuit de landelijke overheid maakt het nu mogelijk om ook lokaal sterk in te zetten op verduurzaming.
D66 Assen wil niet langer de bereikbaarheid per auto als basis voor het ontwerp van de openbare ruimte nemen, maar juist goede verbindingen voor de ets en de voetganger ondersteunen. Het moet nog aantrekkelijker worden om de binnenstad met de ets te bezoeken, waardoor diezelfde binnenstad ook weer aantrekkelijker wordt.

Lees meer