Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 januari 2020

Gemeentelijke Water- en Rioleringsplan kan duurzamer

Tijdens de Raadsvergadering van 16 januari is de Gemeentelijke Water en Rioleringsplan 2019-2024 vastgesteld. De aanleg van het watersysteem in het openbaar gebied en het beheer ervan is een gemeentelijke taak en door het vast stellen wordt een gezonde, veilige en duurzame leef-en werkomgeving voor de lange termijn( 2030) nagestreefd. Echter, samen met een aantal overige partijen is D66 van mening dat het vastgestelde plan, op gebied van verduurzaming,  slechts een beperkt aantal maatregelen kent. Daarom ons aandeel in een gezamenlijke motie om het College te stimuleren duurzame maatregelen te bevorderen. We denken aan bewoners stimuleren om regenwater meer te benutten ter besparing van drinkwater, warmteterugwinning uit afvalwater, groene daken, stimuleren gebruik regentonnen etc. Ook aandacht voor dit onderwerp bij integrale van aanpak van wijken bij energietransitie.