Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 mei 2021

Een groen buitenlokaal voor basisscholen

Een natuurlijke, groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid, welbevinden en ontwikkeling van kinderen. Ze bewegen dan meer, ontwikkelen een betere motorische vaardigheden en meer bewegen in groene omgeving heeft positief effect op andere leergebieden. Dit blijkt uit onderzoek. En daarom zien wij kansen op het moment dat scholen worden verbouwd of bij nieuwbouw om een groen schoolplein te realiseren. Dit geldt ook voor het aanpassen van schoolpleinen. We hebben het College gevraagd om bij contact met schoolbesturen hier aandacht aan te besteden. Scholen maken zelf keuzes over de inrichting van hun schoolplein, maar door wel het gesprek hier over te hebben om te kijken wat nodig is (geld, handjes) liggen er meer kansen dat een groen buiten lokaal, een goed schoolplein er ook daadwerkelijk komt.