Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 april 2018

Duidingsdebat verkiezingsresultaten – Samenwerking, draagvlak en vertrouwen

Bijdrage Remi Moes namens D66 Assen bij het duidingsdebat van de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voorzitter,

Als eerste willen we de Christen Unie feliciteren als grootste partij en hen veel wijsheid wensen de komende weken. Daarnaast ook felicitaties voor Groen Links, VVD, en 50+ met hun zetelwinst.

Wij kijken met een dubbel gevoel terug op de uitslag, we hebben zetelverlies. We danken de kiezers die voor ons gekozen hebben. Vanuit het gekregen vertrouwen gaan wij de komende vier jaar aan de slag.

D66 Assen heeft nog steeds een solide basis, maar vanuit de verkiezingsuitslag past ons bescheidenheid, aan de andere kant staan we ook voor onze idealen en willen graag in Assen goede resultaten bereiken.

In het collegeprogramma zien we de volgende onderwerpen op hoofdlijnen:

Groen, natuur en milieu is de grote winnaar van deze verkiezingen. Bij alle partijen zien we dit terug in hun programma. Duurzaamheid is leidend bij alle plannen. Daar zijn wij als D66 blij mee en zullen een duurzame toekomst voor Assen blijven ondersteunen.

Gezellig binnenstad, een stad die bruist en waar het goed vertoeven is. Wij willen dat iedereen zich prettig voelt in onze stad. We zijn al begonnen willen deze klus graag afmaken. Er is al een gedragen visie en het is nu aan ons, gemeentebestuur, om samen met inwoners, ondernemers en vastgoed om aan de slag te gaan en de schouders er onder te zetten en meters te maken.

Een goede toeristisch recreatieve zone tussen Assen en ons TT-circuit. Om tot het realiseren van deze plannen te komen is samenwerken, verbinden en elkaar ruimte gunnen belangrijk.

Vernieuwende en innovatieve ondernemers uitdagen en prikkelen om zich juist in Assen te vestigen. Waarbij circulaire economie, vergroening en de energietransitie centraal komen te staan. D66 denkt daarbij ook in Noordelijk verband, want samen staan we sterk.

Goede en betaalbare zorg is mogelijk. Ook de komende jaren zal D66 zich hard maken om vernieuwende en innovatieve zorgaanbieders de ruimte te geven. Door de professionals in de zorg meer vertrouwen te geven kunnen we grip te krijgen op de kwaliteit van zorg, zonder daarbij de administratieve lasten verzwaren.

Leven lang leren, wij willen dat jong en oud mee kunnen blijven doen. De onderwijsvoorzieningen in Assen zijn op een goed niveau. D66 wil een actieve samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid zowel lokaal als regionaal.

In Assen is een politiek landschap ontstaan waarbij het verschil in zetels klein is. Overeenkomsten en verbindingen zijn essentieel om te komen tot een stabiel college.
Door een gedragen visie te formuleren kan er samen met de raad daadkrachtig gewerkt worden aan de eerder genoemde opgaven. Waarbij wij de inwoners van Assen ook daadwerkelijk willen betrekken bij de besluitvorming.
Een college waar de leden samenwerken en de verantwoordelijkheden ook echt worden gedeeld.
D66 Assen is van mening dat een college akkoord op hoofdlijnen de manier is om dit voor elkaar te krijgen.

D66 is een optimistische partij en wil zich ook in Assen constructief blijven inzetten. Indien gewenst zullen wij dan ook de verantwoordelijkheid willen nemen.

Opdracht aan de informateur:

Onderzoek welke mogelijkheden er zijn om vorm te geven aan een toekomstbestendig college dat inhoud geeft aan het optimaliseren van samenwerking, draagvlak en vertrouwen. Zowel binnen het college, als tussen college en de gemeenteraad.

D66 hecht groot belang aan het samenwerken, verbinden en werken vanuit vertrouwen. Zowel onderling als met de samenleving.

Wij gaan daarom uit van een meerderheidscollege met een stabiele coalitie, die kan rekenen op ruime steun uit de raad.