Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 maart 2011

De sluis en de brug vervolg: gebiedsvisie Blauwe As

Besluitvormende bespreking in de raadsvergadering van 3 maart 2011.

Tijdens de raadsvergadering van 10 februari jl. is D66 duidelijk geweest over het toen voorliggende raadsvoorstel tav de Gebiedsvisie, het gevraagde uitvoeringskrediet en beheerskosten. Daarnaast heeft D66 haar visie gegeven over de keuze voor de positie van de sluis en het type brug.

In het kort zal ik de verschillende onderdelen nogmaals aanstippen.

D66 kan instemmen met de Gebiedsvisie Blauwe As. Het rondje Assen wordt in ere hersteld. Tussen de verschillende stadsdelen , Het Havenkwartier en de binnenstad wordt het Kanaal het verbindende element voor al het verkeer.

En tenslotte zal er een woonomgeving ontstaan, waar het prettig verblijven is.