Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2010

De Nieuwe Kolk: Ruis op de lijn?

De presentatie over de voortgang van de Nieuwe Kolk leverde wat vragen op bij enkele partijen. Vandaar dat de Nieuwe Kolk in een opiniërende raadsvergadering werd besproken.

Uit de raadsvergadering van 7 oktober 2010
Op 16 september zijn wij geïnformeerd over de voortgang van de Nieuwe Kolk. Hierbij is door de directeur, dhr. Folkeringa, gesteld dat het beter zou zijn om de ‘grote opening’ pas te verrichten als alles klaar is en tot die tijd met try-outs te starten om de kinderziektes voor de opening verholpen te hebben. Het college heeft hierover, terecht, nog geen besluit genomen, maar legt dit voor aan de raad.  D66,  kan de gedachte van de theaterdirecteur volgen en onderschrijft deze ook. Je kunt het slechts 1 x goed doen. We gaan ervan uit dat wij het theaterjaar 2011-2012 een grandioze opening gaan krijgen voor al onze inwoners, en dat alle (technische) kinderziektes dan verholpen zijn. Tot die tijd kunnen kleine producties plaatsvinden in het kader van ‘de kolk on tour’. Deze zogenaamde try-outs geven de technische medewerkers de mogelijkheid om alles goed ‘in te regelen’.

D66 wil te zijner tijd bespreken of de gekozen constructie (concurrentie gerichte dialoog met het vervolg in een Degisn en Build contract) een goede keuze is geweest. We zien nu dat deze constructie mede bepalend is voor discussie over financiën met de aannemer (BAM). In deze constructie komen de uitvoeringszaken pas later aan bod. Dit geeft kansen op meerwerk-kosten. Daarover gaat nu ook de discussie. De claim die de BAM neerlegt bij de gemeente is door de gemeente afgewezen. Het restant van de post ‘onvoorzien’, wat gebruikelijk 10% van de bouwsom is, is bij dit project slechts 5% geweest, en geeft een restant te zien van 2,3mln.  Nagenoeg de helft dus. Dat is niet slecht. E.e.a. is nog wel afhankelijk van de claim van de BAM. Hierover vinden nu nog de gesprekken plaats.

Dit onderzoek heeft wat ons betreft tot doel om er lering van te hebben. De keuze voor een bepaald bouwmodel is lastig. Dat zien we elders in het land ook. Maar uit het onderzoek kun je voordelen halen voor onze toekomstige plannen. En deze hebben wij nog volop in de plenning zitten. (achmesa terrein, FlorijnAs waarbinnen Assen Zuid bijvoorbeeld)

We liggen qua bouw op schema. De toegezegde bonus voor de BAM zal waarschijnlijk gehaald worden. Toch kiest D66 ervoor om de officiële opening uit te stellen in de lijn van de directeur.

Tot slot: Bij de presentatie was de beoogde kunstenaar aanwezig en hield een bezielend betoog met inspirerende beelden. Zijn keuze lijkt ons een goede, het sluit prima aan bij onze Sensor ontwikkelingen (HIT – Sensor City). Wij zijn benieuwd naar het vervolg en willen graag weten hoe nu verder met de  toegezegde burgerparticipatie in dit traject.

Wethouder Hoogeveen:
Het is goed om na afronding van dit project te gaan bekijken welke leermomenten je hieruit kunt halen. We liggen op schema en de financiën gaan vooralsnog goed, e.e.a. afhankelijk van de claims van BAM. Daarbij weet je natuurlijk niet wat er nog kan gebeuren. Dat is inherent aan dit soort projecten. De burgerparticipatie: we zullen aan de kunstenaar vragen om tijdens het ontwerpen van zijn kunstwerk op een moderne manier de interactie met het publiek aan te gaan.