Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 januari 2018

D66 Assen zoekt wethouderskandidaten

D66 Assen gaat op zoek naar wethouders-kandidaten om deze persoon bij een eventuele collegedeelname voor te kunnen dragen. Hiertoe is door D66 Assen een wethouderscommissie ingesteld bestaande uit Marijke Augusteijn (voorzitter), Marcel de Jager en Remi Moes. Deze commissie zal in gesprek te gaan met kandidaten op basis van onderstaande opdracht:

“Adviseer de fractie over de wethouders-kandidaten. Zoek daarbij naar een mix van ervaring en expertise op de verschillende beleidsdomeinen waarbij binding met de lokale (Assense) samenleving uitgangspunt is en de belangen van D66 goed worden geborgd. De fractie zal vervolgens een keuze maken en dit afstemmen met bestuur en de leden.”

 

Indien u zich wil kandideren wordt u verzocht om een motivatie (+/- 500 woorden) en CV in te dienen bij de wethouderscommissie op whc@d66assen.nl.

Na indiening neemt de wethouderscommissie contact met u op om verdere afspraken te maken. Uw inschrijving dient uiterlijk 5 februari 2018 bij de wethouderscommissie te zijn ingediend.