Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2010

Cameratoezicht. Uitvoering van een motie (2010)

In de Raad is er verschillende keren gesproken over cameratoezicht. Naar aanleiding van het veiligheidbeleidsplan en geweldsincidenten, onder andere.

De coalitiepartijen hebben in de lijn van het collegeprogramma een motie opgesteld. Deze is aangenomen door de gemeenteraad. De portefeuillehouder heeft een onderzoeksopzet gemaakt en deze ligt nu voor.

Uit de raadsvergadering van 7 oktober
D66 heeft slechts een enkele opmerking: bij de inventarisatie van het huidige cameragebruik staat wijken genoemd. Vallen de Scholen hier ook onder? Bij de betrokkenheid van in –en externe partijen staat bijvoorbeeld slechts het COG (christelijk onderwijs) Drenthe genoemd.

Verder willen wij graag weten hoe de klankbordgroep samengesteld gaat worden en of hier ook externen partijen in vertegenwoordigd zijn. Maar we vragen ons wel af wat een klankbordgroep nog toe kan voegen aan wat al allemaal al bekend is over cameratoezicht? Graag horen wij de portefeuillehouder hierover.

De motie spreekt uit dat het onderzoeksresultaat er in het vierde kwartaal moet liggen. Het raadsvoorstel spreekt van februari. Wij willen graag weten waar de vertraging vandaan komt.

Portefeuillehouder dhr. Heldoorn:
Het is inderdaad een omissie dat slechts het COG wordt genoemd. Ook dat de politie niet bij de externen partijen staat. Dit wordt rechtgezet. Het blijkt dat de meerderheid niet is voor een klankbordgroep. Deze komt dus te vervallen. Om de kosten te besparen kiezen wij ervoor dit onderzoek niet aan externe partijen over te laten, maar doen wij het zelf. Vandaar dat het wat langer gaat duren. Het wordt uiterlijk februari 2011.