Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 mei 2021

Binnenstadsvisie 2030

Assen heeft van oudsher een aantrekkelijke en goed bezochte binnenstad. We zien deze vanzelfsprekende positie veranderen. En dat vergt onze aandacht en daarom is D66 Assen blij met deze “ontwerp binnenstadsvisie” als een groene stip op de horizon. Een visie die moet borgen dat Assen een authentiek en een herkenbare stad blijft. Natuur en groen maakt onze stad uniek en we benadrukken deze kwaliteit en zien dit als onderdeel van het Drentse DNA. 

Wat vinden we belangrijk?

  • Bereikbaarheid van onze stad is en blijft belangrijk. 
  • Hoe voorkomen we overlast door het fiets parkeren?
  • Hoe benutten we de mogelijkheden van de haal en brengplekken voor internetbestellingen en hoe gaan we om met laden en lossen?

Dit brengt ons bij de logistieke zone’s die aangegeven zijn in de binnenstadsvisie.  D66 vindt het belangrijk om deze locaties goed te verkennen en dit vroegtijdig te bespreken met ondernemers en bewoners. Wij zijn nieuwsgierig hoe we dit terug zullen zien in het uitvoeringsprogramma.

Focussen op wat goed gaat en daar de aandacht op te blijven richten. Bijvoorbeeld het Koopmansplein. Tussen de bouwhekken door zien we nu al dat het Koopmansplein een speels en spannend plein gaat worden. Onze oproep is nu om ervoor te zorgen dat de omgeving zich daarbij aan gaat passen.  

Wij zien nog een groot aantal geblindeerde gevels die een creatieve en groene facelift kunnen gebruiken om zo aan te sluiten op het groen van het Koopmansplein.  Zouden daar kunstenaars uit Assen daar niet op creatieve wijze aan kunnen bijdragen?

Binnenkort komen waterstralen uit het Koopmansplein en die zullen met name kinderen uitdagen om meer te bewegen. Bewegen in de openbare ruimte is voor ons een goede aanvulling op waar we mee bezig zijn.  Wij zouden dan ook graag dat in de uitwerking van het uitvoeringsprogramma voldoende aandacht blijft voor Bewegen in de Openbare ruimte. De route van de puppy’s van Mannes zijn al een eerste goede stap!

Als laatste punt en daar ligt de grootste uitdaging. Wij kunnen de stad mooi aankleden, maar het zijn de inwoners, de ondernemers en de cultuurinstellingen die de stad tot leven brengen. Hoe dagen wij ze uit om mee te doen, hoe geven we ze ruimte om te ondernemen en hoe dagen we ze uit om mee te werken aan de voorliggende visie?

D66 wil dan ook graag dat de focus van de visie overeind blijft en dat we onze aandacht blijven richten op wat goed gaat en waar kansen liggen. Wij willen voor nu en straks een krachtige aantrekkelijke binnenstad waar iedereen trots op is op wat zij heeft te bieden.