Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 december 2019 woensdag 27 november 2019
Bob Bergsma kandidaat-wethouder

Bob Bergsma kandidaat-wethouder

Zoals bekend is, zijn het roerige tijden in de Assense politiek. Stadspartij PLOP is 26 september jl., op een uiterst vervelend moment vlak voor de begrotingsbehandeling, uit de coalitie gestapt. Het minderheidscollege, bestaande uit ChristenUnie, GroenLinks en VVD, heeft daarop besloten een verkenner/informateur aan te stellen met de opdracht om te onderzoeken hoe het verder…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 november 2019
Begroting 2020 Assen

Begroting 2020 Assen

Onderstaand de bijdrage (spreektekst)  door Remi Moes, fractievoorzitter Voorzitter, “We ontwikkelen een communicatieve en open bestuurscultuur gericht op de ander. Een team van bestuurders dat erop uit trekt. Het team bestuurders durft, binnen de kaders, keuzes te maken, voert regie op het proces, hakt moeilijke knopen door en legt…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 oktober 2019
Een kinderburgemeester in Assen

Een kinderburgemeester in Assen

De eerste installatie van de (vice) kinderburgemeester @Zenna Siahaija en @Luna Venema in Gemeente Assen is een feit.  Een historisch moment en D66 Assen heeft de beide meiden veel succes toegewenst. D66 is trots op een Kinderraad waarin kinderen hun mening en ideeen kunnen uiten. Op weg naar een mooie samenwerking tussen de Kinderraad Assen en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 25 september 2019
Regionale Energie Strategie en Startnotitie Transitie Warmte

Regionale Energie Strategie en Startnotitie Transitie Warmte

Drenthe is een van de 30 energieregio’s in Nederland. Deze regio’s zijn gevormd om invulling te geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over grootschalige productie van hernieuwbare elektriciteit op land een een verdeling van de in de regio aanwezige duurzame warmte. Daarom stemde D66 tijdens de raadvergadering van september 2019 in met de startnotitie,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juli 2019 vrijdag 5 juli 2019
Parkeerbeleid, vraagt om samenwerking tussen ondernemers en Gemeente

Parkeerbeleid, vraagt om samenwerking tussen ondernemers en Gemeente

Thematafels, klanttevredenheidonderzoek, ingezonden brieven, krantenartikelen, alles werd uit de kast getrokken om duidelijkheid te krijgen over het parkeerbeleid in Assen. Zijn de tarieven te hoog, blijven daarom de bezoekers weg? Is gratis parkeren op de koopavond een optie? Diverse ideeën rolden de laatste maanden over tafel. D66 was vanaf begin 2019 al een felle tegenstander…

Bekijk nieuwsbericht