Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018 maandag 26 februari 2018 dinsdag 20 februari 2018 woensdag 14 februari 2018 woensdag 31 januari 2018 maandag 29 januari 2018 donderdag 25 januari 2018

D66 Assen zoekt wethouderskandidaten

D66 Assen gaat op zoek naar wethouders-kandidaten om deze persoon bij een eventuele collegedeelname voor te kunnen dragen. Hiertoe is door D66 Assen een wethouderscommissie ingesteld bestaande uit Marijke Augusteijn (voorzitter), Marcel de Jager en Remi Moes. Deze commissie zal in gesprek te gaan met kandidaten op basis van onderstaande opdracht: “Adviseer de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 december 2017

Structuurvisie Kloosterveen – bijdrage D66

Bijdrage Wilfried de Jong aan de opiniërende bespreking van de structuurvisie Kloosterveen D66 kan zich in grote lijnen vinden in de voorliggende structuurvisie. Het is goed om te lezen dat er gasloos gebouwd gaat worden en waar mogelijk energieneutraal. Dat ook circulair bouwen aandacht krijgt is mooi, daar wij reeds lange tijd…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 december 2017

Kadernota (en monitor) sociaal domein

  Bijdrage Inge Eshuis bij het besluitvormend debat over de kadernota (en kwartaalrapportage) Sociaal Domein 50+ D66 heeft over dit onderwerp enkele zaken benoemd in de opiniërende vergadering en enkelen zijn beantwoord. De toezegging van de wethouder om explicieter rekening te gaan houden bij het maken van nieuwe prestatie afspraken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 december 2017
LED-verlichting voor buitensportvelden

LED-verlichting voor buitensportvelden

Bijdrage Teun Jan Kootstra namens Fractie D66 Assen bij opiniërende bespreking van het raadsvoorstel “LED-verlichting voor buitensportvelden”. D66 Assen heeft veel waardering voor die verenigingen die hun schouders eronder zetten! Achilles lijkt hier een goed voorbeeld te zijn geweest van duurzaamheidsmaatregelen binnen onze sportverenigingen. Er volgen nog méér plannen voor…

Bekijk nieuwsbericht