Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 oktober 2012 maandag 25 juni 2012

Bijdrage D66 aan Voorjaarsnota 2011 – ‘Assen verandert’

Uit de raadsvergadering van 19 mei 2011 Assen verandert, we bouwen letterlijk genomen aan de toekomst en trachten het fundament van onze stad te borgen. Zowel op maatschappelijk, sociaal, groen en cultureel gebied. Dit alles is verwoord in het collegeprogramma dat een start kende met een zoektocht van enkele maanden naar…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 april 2011

Verkoop aandelen Essent naar RWE van de Gemeente Assen

Verkoop van de Essent aandelen is een logische stap tengevolge van de splitsing. Immers, alleen kan Essent niet verder vanwege het gebrek aan krediet en concurrentiekracht. Het zou anders voor het bedrijf onmogelijk worden om te investeren in duurzame energieproductie of om een goede service voor een redelijke prijs aan de klanten te kunnen bieden.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 maart 2011

De sluis en de brug vervolg: gebiedsvisie Blauwe As

Besluitvormende bespreking in de raadsvergadering van 3 maart 2011. Tijdens de raadsvergadering van 10 februari jl. is D66 duidelijk geweest over het toen voorliggende raadsvoorstel tav de Gebiedsvisie, het gevraagde uitvoeringskrediet en beheerskosten. Daarnaast heeft D66 haar visie gegeven over de keuze voor de positie van de sluis en het type brug.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 oktober 2010

Cameratoezicht. Uitvoering van een motie (2010)

In de Raad is er verschillende keren gesproken over cameratoezicht. Naar aanleiding van het veiligheidbeleidsplan en geweldsincidenten, onder andere. De coalitiepartijen hebben in de lijn van het collegeprogramma een motie opgesteld. Deze is aangenomen door de gemeenteraad. De portefeuillehouder heeft een onderzoeksopzet gemaakt en deze ligt nu voor. Uit…

Bekijk nieuwsbericht

De Nieuwe Kolk: Ruis op de lijn?

De presentatie over de voortgang van de Nieuwe Kolk leverde wat vragen op bij enkele partijen. Vandaar dat de Nieuwe Kolk in een opiniërende raadsvergadering werd besproken. Uit de raadsvergadering van 7 oktober 2010 Op 16 september zijn wij geïnformeerd over de voortgang van de Nieuwe Kolk. Hierbij is door de…

Bekijk nieuwsbericht
1 24 25 26