Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 januari 2013

Mensenhandel: een presentatie van Mw. Dettmeijer

Op 24 januari 2013 ontvingen wij de nationaal rapporteur mensenhandel in onze raadszaal. De gemeenteraad van Assen heeft een notitie ontvangen van de portefeuillehouder dhr. Heldoorn over een aanpak van mensenhandel op lokaal niveau. Bij de bespreking van de notitie Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid was het mij opgevallen dat er…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 januari 2013

Vervolg initiatiefvoorstel Pelikaanstraat (10-1-13)

Zoals twee weken geleden tijdens de opinierende behandeling van het initiatiefvoorstel al is opgemerkt is de inrichting van het Kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg beslist geen sinecure. Bij de aanleg van de nieuwe Stadsboulevard staat de doorstroming van het verkeer van Noord naar Zuid en vice versa voorop, ook voor D66! Dit hebben wij ook altijd betoogd,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 januari 2013

initiatiefvoorstel kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg

Initiatiefvoorstel ten aanzien van uitwerking kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg als onderdeel van de visie Stadboulevard ( FlorijnAs) Inleiding Op 12 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Assen ingestemd met de visie Stadsboulevard als onderdeel van de FlorijnAs. Ten aanzien van het kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg heeft de gemeenteraad het College van B&W verzocht om een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 oktober 2012 maandag 25 juni 2012

Bijdrage D66 aan Voorjaarsnota 2011 – ‘Assen verandert’

Uit de raadsvergadering van 19 mei 2011 Assen verandert, we bouwen letterlijk genomen aan de toekomst en trachten het fundament van onze stad te borgen. Zowel op maatschappelijk, sociaal, groen en cultureel gebied. Dit alles is verwoord in het collegeprogramma dat een start kende met een zoektocht van enkele maanden naar…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 april 2011

Verkoop aandelen Essent naar RWE van de Gemeente Assen

Verkoop van de Essent aandelen is een logische stap tengevolge van de splitsing. Immers, alleen kan Essent niet verder vanwege het gebrek aan krediet en concurrentiekracht. Het zou anders voor het bedrijf onmogelijk worden om te investeren in duurzame energieproductie of om een goede service voor een redelijke prijs aan de klanten te kunnen bieden.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 maart 2011

De sluis en de brug vervolg: gebiedsvisie Blauwe As

Besluitvormende bespreking in de raadsvergadering van 3 maart 2011. Tijdens de raadsvergadering van 10 februari jl. is D66 duidelijk geweest over het toen voorliggende raadsvoorstel tav de Gebiedsvisie, het gevraagde uitvoeringskrediet en beheerskosten. Daarnaast heeft D66 haar visie gegeven over de keuze voor de positie van de sluis en het type brug.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 oktober 2010

Cameratoezicht. Uitvoering van een motie (2010)

In de Raad is er verschillende keren gesproken over cameratoezicht. Naar aanleiding van het veiligheidbeleidsplan en geweldsincidenten, onder andere. De coalitiepartijen hebben in de lijn van het collegeprogramma een motie opgesteld. Deze is aangenomen door de gemeenteraad. De portefeuillehouder heeft een onderzoeksopzet gemaakt en deze ligt nu voor. Uit…

Bekijk nieuwsbericht

De Nieuwe Kolk: Ruis op de lijn?

De presentatie over de voortgang van de Nieuwe Kolk leverde wat vragen op bij enkele partijen. Vandaar dat de Nieuwe Kolk in een opiniërende raadsvergadering werd besproken. Uit de raadsvergadering van 7 oktober 2010 Op 16 september zijn wij geïnformeerd over de voortgang van de Nieuwe Kolk. Hierbij is door de…

Bekijk nieuwsbericht
1 24 25 26