Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 augustus 2013

Vertrek Wethouder Jaap Kuin

Op 21 augustus 2013 maakte wethouder Kuin bekend dat hij zijn functie neer zou leggen. Dit nadat er al veel geschreven was over de diefstal van twee boortjes uit een winkel in Groningen. D66 betreurt dit besluit maar gelet op de voortdurende discussie rondom zijn persoon begrijpen wij het. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 juli 2013

Zomerreces

Beste bezoekers van onze site, De Raad van Assen heeft Reces. Op 5 september begint de eerste raadsvergadering weer. Dat betekent niet dat het werk helemaal stil ligt. Aankomende politieke jaar beslaat 6 maanden tot aan de verkiezingen. Partijen, ook D66, blikken terug op deze bestuursperiode, èn vooruit!…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 juli 2013

Doorontwikkeling Sensor Cluster 2014-2018

Assen de stad van snelle motoren en slimme sensoren!! Onlangs werden we geconfronteerd met een rapport van de Noordelijke Rekenkamer dat kritische noten kraakte over innovatiesubsidies onder andere aan het sensorcluster. Teveel partijen die hierbij betrokken zijn, onduidelijkheid over wie wat doet, ontbrekende informatie over prestaties van onder andere Sensor Universe, breed uitgemeten successen…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 mei 2013

Voorjaarsnota 2013 – Bijdrage D66

Raad 13 mei 2013 Verder bouwen! Ambities en bezuinigingen!  Samenwerken en verbinden Dit college heeft in april 2010 een collegeprogramma voorgelegd met de werktitel “bouwen”. In de afgelopen drie jaar is “bouwen” het uitgangspunt gebleven, waarbij investeringen en bezuinigingen hand aan hand gaan. Er wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van onze…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 21 april 2013 woensdag 10 april 2013

Het Palet: een update op het oude bestemmingsplan

Uit de raadsvergadering van 28 maart 2013 D66 had wat technische vragen ambtelijk doorgesproken, en toen bleek dat niet alle stukken voor de raad goed gepubliceerd waren. Alsnog kregen wij dit pakket toegestuurd, 3,5 cm! D66 wil graag het college verzoeken om te kijken naar een werkbare format voor de behandelingen…

Bekijk nieuwsbericht

Integraal Veiligheidsbeleid 2013

Bijdrage D66 in de raadsvergadering van 28 maart 2013 Het uitwerkingsplan “Integraal Veiligheidsbeleid 2013” is een compact en leesbaar stuk! Het is een uitwerkingplan van de reeds vastgestelde kadernota 2012-2016. Ook hier blijkt wel dat er een mate van flexibiliteit nodig moet zijn in het plan voor 2013. Immers “het facebookfeest…

Bekijk nieuwsbericht

Sterkteverdeling Politie Noord Nederland

Bijdrage D66 Assen in de raadsvergadering van 28 maart 2013 Dit voorstel van de portefeuillehouder vraagt niet echt om een besluit maar meer om onze zienswijze. D66 is tevreden met de uitkomsten van de sterkteverdeling van de politie voor Assen. Wij gaan er op vooruit met thematische agenten (2) voor Assen, Tynaarlo en…

Bekijk nieuwsbericht

Ambitiedocument TT-festival

Zienswijze D66 Assen mbt Ambitiedocument TT-festival dd 14 maart 2013 Het heeft even geduurd, maar dan ligt er dan ook iets. D66 is verheugd dat 7 partijen elkaar hebben weten te vinden in ambitieuze uitgangspunten voor de toekomst van het TT-festival. De kaders, zoals de Raad die eerder heeft geschetst komen…

Bekijk nieuwsbericht

Stationsgebied: het stedenbouwkundig plan

Opiniërende bijdrage D66: Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied Assen dd 14 maart 2013 Bij behandeling van de variantenstudie heeft D66 in het verleden aandacht gevraagd voor een aantal punten: Optimaliseren van de Vredeveldtunnel met name op het aspect van de sociale veiligheid. Hieraan wordt tegemoetgekomen. De tunnel is 100 meter korter en het…

Bekijk nieuwsbericht