Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 april 2013

Het Palet: een update op het oude bestemmingsplan

Uit de raadsvergadering van 28 maart 2013 D66 had wat technische vragen ambtelijk doorgesproken, en toen bleek dat niet alle stukken voor de raad goed gepubliceerd waren. Alsnog kregen wij dit pakket toegestuurd, 3,5 cm! D66 wil graag het college verzoeken om te kijken naar een werkbare format voor de behandelingen…

Bekijk nieuwsbericht

Integraal Veiligheidsbeleid 2013

Bijdrage D66 in de raadsvergadering van 28 maart 2013 Het uitwerkingsplan “Integraal Veiligheidsbeleid 2013” is een compact en leesbaar stuk! Het is een uitwerkingplan van de reeds vastgestelde kadernota 2012-2016. Ook hier blijkt wel dat er een mate van flexibiliteit nodig moet zijn in het plan voor 2013. Immers “het facebookfeest…

Bekijk nieuwsbericht

Sterkteverdeling Politie Noord Nederland

Bijdrage D66 Assen in de raadsvergadering van 28 maart 2013 Dit voorstel van de portefeuillehouder vraagt niet echt om een besluit maar meer om onze zienswijze. D66 is tevreden met de uitkomsten van de sterkteverdeling van de politie voor Assen. Wij gaan er op vooruit met thematische agenten (2) voor Assen, Tynaarlo en…

Bekijk nieuwsbericht

Ambitiedocument TT-festival

Zienswijze D66 Assen mbt Ambitiedocument TT-festival dd 14 maart 2013 Het heeft even geduurd, maar dan ligt er dan ook iets. D66 is verheugd dat 7 partijen elkaar hebben weten te vinden in ambitieuze uitgangspunten voor de toekomst van het TT-festival. De kaders, zoals de Raad die eerder heeft geschetst komen…

Bekijk nieuwsbericht

Stationsgebied: het stedenbouwkundig plan

Opiniërende bijdrage D66: Stedenbouwkundig Plan Stationsgebied Assen dd 14 maart 2013 Bij behandeling van de variantenstudie heeft D66 in het verleden aandacht gevraagd voor een aantal punten: Optimaliseren van de Vredeveldtunnel met name op het aspect van de sociale veiligheid. Hieraan wordt tegemoetgekomen. De tunnel is 100 meter korter en het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 januari 2013

Mensenhandel: een presentatie van Mw. Dettmeijer

Op 24 januari 2013 ontvingen wij de nationaal rapporteur mensenhandel in onze raadszaal. De gemeenteraad van Assen heeft een notitie ontvangen van de portefeuillehouder dhr. Heldoorn over een aanpak van mensenhandel op lokaal niveau. Bij de bespreking van de notitie Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid was het mij opgevallen dat er…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 januari 2013

Vervolg initiatiefvoorstel Pelikaanstraat (10-1-13)

Zoals twee weken geleden tijdens de opinierende behandeling van het initiatiefvoorstel al is opgemerkt is de inrichting van het Kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg beslist geen sinecure. Bij de aanleg van de nieuwe Stadsboulevard staat de doorstroming van het verkeer van Noord naar Zuid en vice versa voorop, ook voor D66! Dit hebben wij ook altijd betoogd,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 januari 2013

initiatiefvoorstel kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg

Initiatiefvoorstel ten aanzien van uitwerking kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg als onderdeel van de visie Stadboulevard ( FlorijnAs) Inleiding Op 12 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Assen ingestemd met de visie Stadsboulevard als onderdeel van de FlorijnAs. Ten aanzien van het kruispunt Pelikaanstraat-Port Natalweg heeft de gemeenteraad het College van B&W verzocht om een…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 31 oktober 2012 maandag 25 juni 2012

Bijdrage D66 aan Voorjaarsnota 2011 – ‘Assen verandert’

Uit de raadsvergadering van 19 mei 2011 Assen verandert, we bouwen letterlijk genomen aan de toekomst en trachten het fundament van onze stad te borgen. Zowel op maatschappelijk, sociaal, groen en cultureel gebied. Dit alles is verwoord in het collegeprogramma dat een start kende met een zoektocht van enkele maanden naar…

Bekijk nieuwsbericht