Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 oktober 2013

Artikel DvhN: Bundeling krachten Assen en Groningen

Assen en Groningen bundelen krachten. Assen en Groningen trekken de onderlinge banden aan. Beide provinciehoofdsteden voeren intensieve gesprekken over samenwerkingsverbanden. Dat heeft al concreet geleid tot afspraken over het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de ambtelijke afdelingen civiele techniek. De mogelijkheid om te komen tot een gezamenlijk ingenieursbureau wordt…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 oktober 2013

TT Motor Week (TT festival nieuwe stijl)

Uit de raadsvergadering van 3 okt. (opiniërend) en 17 okt. (besluitvormend) 2013 Ambities TT Motor week 6 maanden geleden heeft D66 zich positief uitgelaten over het ambitie document TT Motor Week, waarin 7 partijen samen de uitgangspunten geformuleerd hebben, op basis van kaders die de raad meegegeven had. Wij hebben…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 oktober 2013 zaterdag 12 oktober 2013

Actuele berichtgeving over tweede kamer Begrotingsakkoord

Het is ongebruikelijk om op onze eigen lokale site u op deze wijze te informeren over de uitkomsten van de begrotingsakkoord wat gisteren bereikt is. Echter, op verzoek, wil ik u hiermee graag bedienen! D66 Assen is trots op onze landelijke kamerleden die constructief hebben meegewerkt aan een akkoord. Wij blijven zeggen: Nu Vooruit! …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 oktober 2013

Jaarverslag/jaarrekening en begroting 2014 VRD \ GR vorming

D66 heeft de stukken gelezen en wilt graag haar zienswijze geven. Niet alleen op de jaarstukken en begroting maar ook op de voorgestelde vorming van de GR (Gemeenschappelijke Regeling). Een verplicht nummer, de GR is immers opgelegd door de rijksoverheid. D66 heeft in de afgelopen drie jaren opmerkingen gemaakt over de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 21 september 2013

Actualisatie structuurvisie Assen e.o. 2030

Meerdere malen heeft D66 gepleit voor een actualisatie van de structuurvisie 2013. Wij zijn dan ook blij dat deze nu voor ons ligt. Blijven dromen met mooie ambities is leuk, maar realiteitszin is daarbij van groot belang! Wij hebben niet de illusie dat dit het definitieve plaatje wordt, gezien de economische situatie van dit land,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 september 2013

“Alleen stenen maken de verandering niet”

Interview met Maurice Hoogeveen. September 2013 Wordt het dan toch nog wat met de cultuur in Assen? Spraakmakend waren in ieder geval het nieuwe cultuurcomplex De Nieuwe Kolk en de uitbreiding van het Drents Museum. Maurice Hoogeveen (D66) is sinds april 2010 de wethouder met cultuur in de portefeuille. Je kunt…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 24 augustus 2013

Vertrek Wethouder Jaap Kuin

Op 21 augustus 2013 maakte wethouder Kuin bekend dat hij zijn functie neer zou leggen. Dit nadat er al veel geschreven was over de diefstal van twee boortjes uit een winkel in Groningen. D66 betreurt dit besluit maar gelet op de voortdurende discussie rondom zijn persoon begrijpen wij het. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 juli 2013

Zomerreces

Beste bezoekers van onze site, De Raad van Assen heeft Reces. Op 5 september begint de eerste raadsvergadering weer. Dat betekent niet dat het werk helemaal stil ligt. Aankomende politieke jaar beslaat 6 maanden tot aan de verkiezingen. Partijen, ook D66, blikken terug op deze bestuursperiode, èn vooruit!…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 juli 2013

Doorontwikkeling Sensor Cluster 2014-2018

Assen de stad van snelle motoren en slimme sensoren!! Onlangs werden we geconfronteerd met een rapport van de Noordelijke Rekenkamer dat kritische noten kraakte over innovatiesubsidies onder andere aan het sensorcluster. Teveel partijen die hierbij betrokken zijn, onduidelijkheid over wie wat doet, ontbrekende informatie over prestaties van onder andere Sensor Universe, breed uitgemeten successen…

Bekijk nieuwsbericht