Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 december 2017

Structuurvisie Kloosterveen – bijdrage D66

Bijdrage Wilfried de Jong aan de opiniërende bespreking van de structuurvisie Kloosterveen D66 kan zich in grote lijnen vinden in de voorliggende structuurvisie. Het is goed om te lezen dat er gasloos gebouwd gaat worden en waar mogelijk energieneutraal. Dat ook circulair bouwen aandacht krijgt is mooi, daar wij reeds lange tijd…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 december 2017

Kadernota (en monitor) sociaal domein

  Bijdrage Inge Eshuis bij het besluitvormend debat over de kadernota (en kwartaalrapportage) Sociaal Domein 50+ D66 heeft over dit onderwerp enkele zaken benoemd in de opiniërende vergadering en enkelen zijn beantwoord. De toezegging van de wethouder om explicieter rekening te gaan houden bij het maken van nieuwe prestatie afspraken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 december 2017
LED-verlichting voor buitensportvelden

LED-verlichting voor buitensportvelden

Bijdrage Teun Jan Kootstra namens Fractie D66 Assen bij opiniërende bespreking van het raadsvoorstel “LED-verlichting voor buitensportvelden”. D66 Assen heeft veel waardering voor die verenigingen die hun schouders eronder zetten! Achilles lijkt hier een goed voorbeeld te zijn geweest van duurzaamheidsmaatregelen binnen onze sportverenigingen. Er volgen nog méér plannen voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 november 2017 donderdag 9 november 2017 donderdag 2 november 2017
D66 Assen presenteert de kandidaat-raadsleden voor periode 2018-2022

D66 Assen presenteert de kandidaat-raadsleden voor periode 2018-2022

Met gepaste trots presenteert D66 Assen de kandidaatsraadsledenlijst die op de ledenvergadering van 31 oktober is vastgesteld. Lijsttrekker Remi Moes heeft veel vertrouwen in de mensen die zich kandidaat hebben gesteld. Er is veel kennis en ervaring aanwezig bij de kandidaten. Ook is hij trots op het feit dat er drie vrouwen bovenaan de lijst…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 20 oktober 2017

OutleTT Assen – Bijdrage D66

Bijdrage Bob Bergsma namens fractie D66 Assen aan het besluitvormend debat over de invulling van randvoorwaarden inzake OutleTT Assen.   Vandaag is het D-Day! Uur U is aangebroken Wat D66 betreft beëindigen we vandaag de loopgravenoorlog. D66 wil vandaag duidelijkheid geven. Duidelijkheid is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 oktober 2017
Upgrading TT-circuit

Upgrading TT-circuit

Bijdrage Bob Bergsma namens D66 Assen tijdens het opiniërend debat van 5 oktober jl. Op 13 juli jl. heb ik in het kader van de voorjaarsnota mijn bijdrage onder de noemer “Denk en Doe Top Dutch” uitgesproken. Dit raadsvoorstel geeft op een perfecte manier invulling aan deze slogan. Overal waar je…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 oktober 2017