Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020
Digitaal fractieoverleg

Digitaal fractieoverleg

Onze fractievergaderingen pakken we de komende periode digitaal op. We maken gebruik van de app “Starleaf”.  Een app waarmee we digitaal kunnen vergaderen waardoor we de raadsvergaderingen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Via onze website kunt u zien wanneer wij vergaderen. Indien u wilt deel nemen dan graag van te voren aan…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 maart 2020
Aanpak lachgas

Aanpak lachgas

Nu is D66 niet zo van het verbieden. Want verbieden lost meestal niets op. Maar soms, soms kan het niet anders dan toch in te stemmen met een verbod.  Want helaas heeft vorig jaar de verkoop, het gebruik van lachgas een zodanige overlast, schade en hinder in de stad veroorzaakt, dat we nu mee zijn…

Bekijk nieuwsbericht
Asser sportakkoord

Asser sportakkoord

Samen werken aan een toekomstig bestendige invulling van sport en bewegen in Assen. Hoe mooi is dat! Sportstad Assen. We hebben positief ingestemd met het raadsvoorstel en per 1 april is de ondertekening van het akkoord. Wij zijn trots op dit akkoord en hoe dit akkoord tot stand is gekomen. Vanuit het oogpunt van een gezonde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 februari 2020
Verduurzamen Sporthal Marsdijk

Verduurzamen Sporthal Marsdijk

Ja! We zijn voor het verduurzamen en renoveren van de Sporthal Marsdijk. De werkzaamheden dragen bij aan een reductie van CO2 en geven de mogelijkheid om ervaring op te doen bij het verduurzamen van gemeentelijke panden zowel wat betreft techniek als met de samenwerking met de gebruikers. Op dit moment de beste oplossing om deze…

Bekijk nieuwsbericht
afschaffen verhuurdersheffing

afschaffen verhuurdersheffing

D66 Assen deelde op 13 februari met GroenLinks, SP,Stadspartij Plop een motie in om bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk betalen over de WOZ waarde van sociale huurwoningen. Door deze heffing kunnen de corporaties minder investeren in nieuwbouw, in verduurzaming van haar…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 januari 2020
Doorfietsroute Assen -Groningen

Doorfietsroute Assen -Groningen

D66 ziet met de Doorfietsroute een aantrekkelijke, snelle en veilige fietsverbinding tussen Groningen en Assen en ook met de tussenliggende dorpen ontstaan. Het fietspad kan zowel door de snellere fietser, de dagelijkse gebruiker als door recreanten worden gebruikt. De route draagt bij aan minder autogebruik en daardoor minder uitstoot van schadelijke stoffen. Verder stimuleert het…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wethouder Bob Bergsma

D66 wethouder Bob Bergsma

Op 16 januari 2020 is D66’er Bob Bergsma als wethouder in Assen geïnstalleerd. In zijn portefeuille de onderwerpen: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt; Sport; Recreatie en toerisme; Cultuur; Publieke dienstverlening; Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering en Informatiemanagement, inclusief ICT/Digitale overheid en privacy (AVG) en Groen, grijs en afval.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2019