Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 februari 2020
Verduurzamen Sporthal Marsdijk

Verduurzamen Sporthal Marsdijk

Ja! We zijn voor het verduurzamen en renoveren van de Sporthal Marsdijk. De werkzaamheden dragen bij aan een reductie van CO2 en geven de mogelijkheid om ervaring op te doen bij het verduurzamen van gemeentelijke panden zowel wat betreft techniek als met de samenwerking met de gebruikers. Op dit moment de beste oplossing om deze…

Bekijk nieuwsbericht
afschaffen verhuurdersheffing

afschaffen verhuurdersheffing

D66 Assen deelde op 13 februari met GroenLinks, SP,Stadspartij Plop een motie in om bij het Rijk op aan te dringen dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Woningcorporaties moeten een verhuurdersheffing aan het Rijk betalen over de WOZ waarde van sociale huurwoningen. Door deze heffing kunnen de corporaties minder investeren in nieuwbouw, in verduurzaming van haar…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 17 januari 2020
Doorfietsroute Assen -Groningen

Doorfietsroute Assen -Groningen

D66 ziet met de Doorfietsroute een aantrekkelijke, snelle en veilige fietsverbinding tussen Groningen en Assen en ook met de tussenliggende dorpen ontstaan. Het fietspad kan zowel door de snellere fietser, de dagelijkse gebruiker als door recreanten worden gebruikt. De route draagt bij aan minder autogebruik en daardoor minder uitstoot van schadelijke stoffen. Verder stimuleert het…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wethouder Bob Bergsma

D66 wethouder Bob Bergsma

Op 16 januari 2020 is D66’er Bob Bergsma als wethouder in Assen geïnstalleerd. In zijn portefeuille de onderwerpen: Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt; Sport; Recreatie en toerisme; Cultuur; Publieke dienstverlening; Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering en Informatiemanagement, inclusief ICT/Digitale overheid en privacy (AVG) en Groen, grijs en afval.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2019 maandag 9 december 2019 woensdag 27 november 2019
Bob Bergsma kandidaat-wethouder

Bob Bergsma kandidaat-wethouder

Zoals bekend is, zijn het roerige tijden in de Assense politiek. Stadspartij PLOP is 26 september jl., op een uiterst vervelend moment vlak voor de begrotingsbehandeling, uit de coalitie gestapt. Het minderheidscollege, bestaande uit ChristenUnie, GroenLinks en VVD, heeft daarop besloten een verkenner/informateur aan te stellen met de opdracht om te onderzoeken hoe het verder…

Bekijk nieuwsbericht