Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020
Kaderbrief 2021

Kaderbrief 2021

In een Kaderbrief wordt vooruit geblikt naar de toekomst, het geeft een eerste schets voor de begroting. Op 2 juli werd in de Raad de ontwikkelingen over 2021 besproken, die het College nu ziet en kunnen vertalen naar Assen. Voor D66 is het bespreken van de Kaderbrief een belangrijk moment. Want dan…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 6 juni 2020
Aanpak laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid

Iedereen heeft het recht om met goed te kunnen lezen en schrijven om zo deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Vanaf 18 jaar speelt het taalhuis hierin een belangrijke rol, in groep 3 start straks iedereen zonder een taalachterstand. Wij zijn van mening dat er nog kansen liggen in het middenstuk en zien de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 mei 2020 maandag 27 april 2020 vrijdag 17 april 2020 woensdag 25 maart 2020
Digitaal fractieoverleg

Digitaal fractieoverleg

Onze fractievergaderingen pakken we de komende periode digitaal op. We maken gebruik van de app “Starleaf”.  Een app waarmee we digitaal kunnen vergaderen waardoor we de raadsvergaderingen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Via onze website kunt u zien wanneer wij vergaderen. Indien u wilt deel nemen dan graag van te voren aan…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 maart 2020
Aanpak lachgas

Aanpak lachgas

Nu is D66 niet zo van het verbieden. Want verbieden lost meestal niets op. Maar soms, soms kan het niet anders dan toch in te stemmen met een verbod.  Want helaas heeft vorig jaar de verkoop, het gebruik van lachgas een zodanige overlast, schade en hinder in de stad veroorzaakt, dat we nu mee zijn…

Bekijk nieuwsbericht
Asser sportakkoord

Asser sportakkoord

Samen werken aan een toekomstig bestendige invulling van sport en bewegen in Assen. Hoe mooi is dat! Sportstad Assen. We hebben positief ingestemd met het raadsvoorstel en per 1 april is de ondertekening van het akkoord. Wij zijn trots op dit akkoord en hoe dit akkoord tot stand is gekomen. Vanuit het oogpunt van een gezonde…

Bekijk nieuwsbericht